Efektywne leczenie udarów niedokrwiennych mózgu

Efektywne leczenie udarów niedokrwiennych mózgu

Klinika Neurologii Dorosłych UCK otrzymała wyróżnienie dla oddziałów udarowych sprawujących opiekę nad pacjentami z udarami niedokrwiennymi mózgu. Platynowy Status, przyznany przez Inicjatywę Angels, świadczy o wysokiej jakości świadczenia usług medycznych w zakresie...

Pin It on Pinterest