Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.

Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”, która odbędzie się już 4 lutego 2020 w Warszawie.

>REJESTRACJA<

Prelekcje poprowadzą m.in.:

  • Dorota Kotowska – Dyrektor Zakładu Opieki i Rehabilitacji AKCEMED
  • Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe
  • Przemysław Wiśniewski – Prezes Fundacji ZACZYN, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”

Program wydarzenia aktualizowany jest na bieżąco na stronie wydarzenia.

Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej

elektroniczna wymiana danych

e-usługi

e-zdrowie

technologie cyfrowe

rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)

opaski monitorujące funkcje życiowe

czujniki upadku

sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce

dostępność opieki geriatrycznej

rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami

ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami

formy opieki nad osobami starszymi

rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych

pomoc społeczna dla seniora

innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się

rehabilitacja

Grupa docelowa:

– przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni

– właściciele i osoby zarządzające domami opieki

– właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze

– personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem.

Uczestnikom gwarantujemy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z Organizatorem:

Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Pin It on Pinterest

Share This