Jeszcze do 21 kwietnia można zgłaszać kandydatów do pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu Opiekun Seniora 2018 za pośrednictwem strony internetowej:www.opiekunseniora2018.pl

Tytuł Opiekuna Seniora 2018 roku czeka nie tylko na profesjonalnych opiekunów seniorów, ale również na pracowników służby zdrowia: lekarzy rodzinnych, pielęgniarki, geriatrów oraz na działaczy społecznych zaangażowanych w poprawę jakości życia seniorów.

Spokojna starość we własnym domu

W europejskim społeczeństwie przybywa seniorów, a powiększająca się populacja osób starszych to duże wyzwanie dla krajowej gospodarki, polityki zdrowotnej i społecznej. Jak pokazują liczne badania i publikacje naukowe, osoby starsze najlepiej czują się w ostatnich latach życia, gdy przebywają we własnym domu w otoczeniu rodziny i przyjaciół1. Przeprowadzka do Domu Opieki często wiąże się z dużym stresem i trudnościami w adaptacji do nowej rzeczywistości, co potrafi pogorszyć stan zdrowia seniora.

Zauważyło to wiele europejskich państw, między innymi Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie w szczególny sposób dofinansowuje się domową opiekę nad starszymi osobami w ramach „Ambulante Pflege” i „domicilary care”. W Polsce to rozwiązanie jest jednak rzadko stosowane, a seniorzy częściej zamieszkują w Domach Opieki Społecznej czy przebywają w szpitalach, gdy nikt bliski nie jest w stanie udzielić im pomocy.

Do opieki nad seniorami często nie potrzeba osób o wysokich kwalifikacjach lecz dobrych w praktyce i doświadczonych. Na zachodzie opiekunem medycznym często zostają tak zwani młodzi seniorzy, którzy po odpowiednim przeszkoleniu sprawują opiekę odpłatnie. Oni jak nikt inny rozumieją potrzeby swoich podopiecznych, gwarantują znacznie wyższy poziom empatii, lepsze zrozumienie kulturowe i pokoleniowe. Wszystko to czyni opiekę znacznie efektywniejszą – zarówno pod względem medycznym, społecznym, jak i ekonomicznym – mówi dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Osoby starsze często żyją same – ważne, aby nie czuły się osamotnione. W codziennych obowiązkach towarzyszą im dzieci, wnukowie, czy sprawniejsi przyjaciele w podobnym wieku. Czasami wystarcza drobny, miły gest, aby poprawić samopoczucie seniorom: pomoc w zakupach, wsparcie przy ubraniu się czy przygotowanie filiżanki herbaty. W konkursie „Opiekun Seniora 2018” organizatorzy pragną nagrodzić wszystkich tych, których wkład w poprawę dobrostanu seniorów jest nieoceniony, a którzy na co dzień pozostają niewidoczni.

Opiekunowie, wolontariusze, przyjaciele seniorów – czekamy na Was!

Aby zgłosić do konkursu opiekuna bądź wolontariusza, należy wysłać zgłoszenie poprzez formularz zamieszczony na stronie www.opiekunseniora2018.pl

Organizatorzy konkursu wyłonią 15 kandydatów (po 5 osób w każdej kategorii). Ich profile pojawią się na stronie Konkursu. O ostatecznym wyborze laureatów w każdej kategorii zadecyduje Jury w składzie:

  • wJolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”
  • prof. Tomasz Kostka, Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii
  • prof. Maria Barcikowska, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej
    i Klinicznej PAN, kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN IMDiK PAN
  • prof. Barbara Bień kierownik Kliniki Geriatrii UM w Białymstoku, konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie geriatrii
  • Celina Maciejewska, Rzecznik ds. seniorów
  • Marta Parafińska, Dyrektor Operacyjny, Promedica24
  • Monika Wysocka, Redaktor naczelna portalu „Czas dla Seniora”, współorganizator konkursu

Więcej informacji o konkursie na: www.opiekunseniora2018.pl

Organizatorem konkursu Opiekun Seniora 2018 jest wydawca portalu „Czas dla Seniora” oraz Fundacja „Porozumienie bez Barier” Jolanty Kwaśniewskiej. Ambasadorką konkursu została Beata Tadla, a partnerem merytorycznym firma Promedica24.

Pin It on Pinterest

Share This