W badaniu opublikowanym w czasopiśmie European Heart Journal sprawdzono, jaka jest najczęstsza przyczyna zgonów osób po leczeniu onkologicznym. Okazuje się, że osoby po leczeniu onkologicznym mają wysokie ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

W tym celu porównano ponad 3 miliony osób wyleczonych z choroby nowotworowej w latach 1973-2012 z ogólną amerykańską populacją. Wśród osób po leczeniu onkologicznym 38% zmarło z powodu nawrotu nowotworu, a 11,3% z powodu chorób sercowo-naczyniowych, do których badacze zaliczyli choroby serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, choroby naczyń mózgowych i tętniaki aorty. Wśród zgonów spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi w 73% przyczyną były choroby serca.

Zauważono, że najwyższe ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych dotyczyło osób leczonych z powodu raka pęcherza moczowego (19,4%), krtani (17,3%), gruczołu krokowego (16,6%), trzonu macicy (15,6%), jelita grubego (13,7%) oraz raka piersi (11,7%). Dodatkowo zauważono, że chore na raka trzonu macicy, szczególnie w pierwszym roku po leczeniu mają bardzo wysokie ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, co wymaga objęcia ich wczesną opieką kardiologiczną.

academic.oup.com

Pin It on Pinterest

Share This