W Uniwersyteckim Centrum Klinicznej powstało laboratorium wirusologiczne, w którym wykonywane są testy w kierunku koronawirusa. Laboratorium działa na zlecenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Pracownia Diagnostyki Molekularnej Wirusa SARS-CoV-2, mieści się na pierwszym piętrze Zakładu Medycyny Nuklearnej w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK. Co istotne, można do niego dotrzeć odrębnym wejściem, dzięki czemu nie zachodzi ryzyko kontaktu personelu pracowni z pacjentami.

– Posiadamy doświadczony zespół 4 diagnostów wyspecjalizowanych w diagnostyce molekularnej i wirusologicznej dedykowanych do pracy w nowo powstałym laboratorium – mówi lek. Adam Sudoł, z-ca dyrektora naczelnego UCK ds. logistyki medycznej. – Od Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy aparat ELITe InGenius® oraz 6 tys. testów. Maksymalna wydolność tej aparatury to ok. 40 testów na dobę.

Aparat został dostarczony 16 marca 2020 r. po południu. Po kalibracji sprzętu oraz przygotowaniu całej infrastruktury niezbędnej do wykonywania testów w laboratorium, pierwsze próbki poddano badaniom już w czwartek, 19 marca 2020 r.

– By laboratorium zaczęło działać, muszą zostać spełnione określone kryteria. Priorytetem jest tutaj bezpieczeństwo personelu. Aktualna sytuacja epidemiologiczna jest poważna, dlatego starliśmy się jak najszybciej uruchomić pracownię w UCK i tym samym wesprzeć Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. Na szczęście, dzięki dobrej organizacji naszego zespołu, udało się nam w szybkim tempie rozpocząć badania w kierunku SARS-CoV-2 – wyjaśnia lek. Adam Sudoł.

Oprócz aparatu z Ministerstwa Zdrowia UCK posiada własny identyczny sprzęt wykorzystywany dotychczas  w Laboratorium Hematologicznym, który ze względu na aktualne potrzeby również został przystosowany do badań na obecność koronawirusa.

– W pierwszym dniu działalności od godz. 10.00 do ok. 24.00 udało nam się wykonać 31 oznaczeń. Dziś mamy w planie wykonać ich 48. Dodatkowo wydłużyliśmy pracę z 5 do 7 dni w tygodniu i w ten weekend mamy nadzieję zrealizować podobną liczbę badań dziennie. Docelowo, w miarę zwiększania się potrzeb diagnostycznych będziemy pracowali 24 godziny na dobę – dodaje dyrektor Adam Sudoł.

Pin It on Pinterest

Share This