Rusza szósta edycja kampanii edukacyjnej #bojatakmowie, realizowanej przez firmę Servier. Celem akcji jest zwiększanie świadomości społecznej na temat istoty regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Hasło tegorocznej odsłony brzmi – #zmierzcisnienie. Kampania zbiega się w czasie z inicjatywą badań przesiewowych Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia.

  • Nadciśnienie tętnicze wciąż pozostaje główną przyczyną zgonów, odpowiadając za śmierć około 11 milionów osób rocznie na całym świecie.
  • Tylko co druga osoba z wysokim ciśnieniem krwi ma świadomość, jak ważne są regularne pomiary ciśnienia.
  • Nadciśnienie pozostaje nierozpoznane głównie u osób aktywnych zawodowo, w wieku poniżej 60 lat, które są zbyt zajęte, aby zgłaszać się na wizyty lekarskie.

Warszawa (Polska), 8 maja 2023 r. – W dniu 1 maja 2023 r. globalna grupa farmaceutyczna Servier – we współpracy z akcją Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia, realizowaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH) od 2017 r., zainaugurowała szóstą odsłonę kampanii #bojatakmowie. Celem ogólnoświatowej kampanii jest zwiększanie świadomości społecznej na temat tego, jak ważne jest kontrolowanie ciśnienia tętniczego. W tym roku przekaz kierowany jest do osób aktywnych zawodowo, w wieku powyżej 40 lat.  To właśnie w tej grupie najrzadziej diagnozowane jest nadciśnienie tętnicze, które dotyka coraz więcej młodych dorosłych.

Nadciśnienie, na które według szacunków choruje ponad 1,2 miliarda osób na całym świecie, jest główną przyczyną zgonów.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 w Polsce zdiagnozowanych było niemal 10 milionów pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Analiza trendu wskazuje, że ta liczba ciągle wzrasta. Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca i udaru mózgu. Inne powikłania mogą obejmować niewydolność serca, chorobę naczyń obwodowych, zaburzenia czynności nerek czy zmiany naczyniowe w siatkówce prowadzące do zaburzeń widzenia. W roku 2018 odnotowano najwyższą jak dotąd liczbę zgonów z powodu nadciśnienia tętniczego, która wyniosła 7 937.

Nadciśnienie jest nazywane „cichym zabójcą”, ponieważ często pomimo braku objawów prowadzi
do poważnych chorób układu krążenia. Pomiar ciśnienia krwi to jedyny sposób, aby ustalić, czy ciśnienie krwi jest zbyt wysokie.

„Przyjęło się uważać, że nadciśnienie tętnicze dotyczy osób starszych, tymczasem kłopoty z ciśnieniem zdarzają się coraz częściej już w młodszym wieku. Problem polega na tym, że najczęściej przez wiele lat podwyższone ciśnienie może nie dawać odczuwalnych objawów, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne – w tym przypadku wystarczy prosty pomiar ciśnienia tętniczego wykonywany w warunkach domowych. Każdy, nawet zupełnie zdrowy dorosły, powinien mierzyć sobie ciśnienie przynajmniej raz w roku” – podkreśla dr n. med. Anna Szyndler z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Regularne kontrolowanie ciśnienia krwi umożliwia wczesne wykrycie podwyższonego ciśnienia i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

„Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego i podjęcie jego terapii wymaga od pacjenta zmian w zakresie stylu życia, modyfikacji nawyków żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej. Zwykle jednak poza działaniami niefarmakologicznymi, zachodzi konieczność włączenia farmakoterapii. Zachowując kryterium skuteczności, przy wyborze leczenia należy uwzględnić oczekiwania pacjenta. Skuteczność terapii nadciśnienia tętniczego wymaga od pacjenta odpowiedzialności i konsekwencji. Ważne jest, aby chory rozumiał, że podstawą leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego jest regularność przyjmowania leków i niemodyfikowanie dawek samodzielnie. Jeśli pacjent nie realizuje ustalonych
z lekarzem zaleceń, przerywa terapię lub całkowicie odstawia leki to nie może oczekiwać skuteczności
w leczeniu nadciśnienia tętniczego” – dodaje dr n. med. Anna Szyndler z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

#bojatakmowie to ogólnoświatowa kampania edukacyjna, której celem jest zachęcanie ludzi do pomiaru ciśnienia krwi.

Szósta  edycja globalnej kampanii edukacyjnej #bojatakmowie  ponownie kieruje uwagę społeczeństwa na problem nadciśnienia tętniczego. Jej celem jest zachęcanie odbiorców do motywowania siebie i  swoich bliskich w wieku 40+ do badania ciśnienia krwi, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na rozwój tego schorzenia. Według danych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) Polacy z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40+ oraz Polki w wieku 55+ mają wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, co oznacza, że istnieje u nich wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zawału lub udaru w perspektywie 10 lat.  Kampania realizowana jest w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram przez cały maj we współpracy z akcją badań przesiewowych Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia.

W ramach tegorocznej polskiej odsłony kampanii został przygotowany specjalny podcast dla pacjentów  „Po ludzku o nadciśnieniu tętniczym. Rozpoznanie i leczenie.” Gośćmi podcastu są dr Anna Szyndler z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  oraz prof. Robert Gil, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie,  którzy w sposób przystępny przybliżają słuchaczom problematykę nadciśnienia tętniczego – mówią o czynnikach ryzyka, wyczulają na jakie objawy należy zwrócić uwagę i jak rozpoznać to schorzenie, instruują jak prawidłowo i jak często mierzyć ciśnienie, a także przestrzegają przed powikłaniami niezdiagnozowanego i nieleczonego nadciśnienia tętniczego  (https://www.youtube.com/watch?v=kohQqjPXzqM).

„Kampania #bojatakmówię wpisuje się w szerokie działania edukacyjne, realizowane przez Servier Polska, których celem jest budowanie świadomości społecznej Polaków w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych. Zważywszy na fakt, że niezdiagnozowane i nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do szeregu groźnych powikłań,  staramy się zachęcać do wykonywania regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego, mając świadomość, że w ten sposób można uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie”podkreśla Robert Pociupany, Dyrektor Działu Medycznego i do Spraw Pacjentów Servier Polska.

Informacje o firmie Servier

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów, jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ta misja inspiruje 21,4 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku w celu jej realizacji.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego, wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach. Z tego względu Grupa przeznacza ponad połowę środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami rozwoju będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Firma Servier z siedzibą we Francji jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, w Polsce od ponad 30 lat.Dziś firma Servier Polsce zatrudnia 600 pracowników, z czego 250 w warszawskiej fabryce. Firma Servier prowadząc swoją działalność w Polsce, wspiera działalność naukowo-badawczą oraz rozwój lokalnej, nowoczesnej produkcji leków. Blisko 100% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na polski rynek produkowanych jest w warszawskim Zakładzie Produkcyjnym
Servier-Anpharm, są to głównie leki stosowane w kardiologii, cukrzycy i psychiatrii. Natomiast poprzez działalność edukacyjną wspiera ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia cele społeczne.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Grupy: servier.com oraz Servier Polska: www.servier.pl

Obserwuj nas w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook.

Informacje o inicjatywie Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia:

Inicjatywa Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia (May Measurement Month, MMM), opracowana w 2017 r. przez Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH), ma w zamierzeniu uświadamiać, jak istotną kwestią jest nadciśnienie tętnicze i dlaczego należy mierzyć ciśnienie krwi. W 2019 roku ponad 1,5 miliona dorosłych na całym świecie poddało się pomiarom ciśnienia krwi. W tym roku Servier Polska po raz kolejny angażuje się w działania edukacyjne i świadomościowe realizowane w ramach MMM – 300 pracowników korporacji pod czujnym okiem lekarza zmierzyło sobie ciśnienie tętnicze dając tym samym przykład zachowań profilaktycznych wśród społeczeństwa. Dodatkowo, liczba ta zasiliła światową bazę MMM2023. 

Pin It on Pinterest

Share This