Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” wraz z Dolnośląskim Centrum Onkologii i konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej opracują strategię współpracy lekarzy rodzinnych z onkologami w ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej na Dolnym Śląsku. W zawartym w tej sprawie porozumieniu sprecyzowano, że głównym celem tego projektu jest stworzenie wspólnej strategii informacyjnej lekarzy rodzinnych i onkologów, dotyczącej profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnozowania, leczenia oraz kontroli pacjentów z chorobami nowotworowymi. Projekt rozpoczyna się na Dolnym Śląsku, ale wypracowane w jego ramach rozwiązania, będą potem wprowadzane w całej Polsce.

30-procentowy spadek liczby wydawanychKart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w czasie pandemii niepokoi zarówno lekarzy rodzinnych, jak i onkologów. Oznacza on bowiem mniejszą wykrywalność chorób nowotworowych we wczesnych stadiach, gdy szanse na wyleczenie są większe. 

– Tymczasem nawet w okresie pandemii mamy narzędzia do tego, by poprawić te statystyki – mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. – Możemy drogą elektroniczną założyć kartę DILO, podobnie jak skierowania, recepty i zwolnienia. Kluczowa jest rzetelnie przeprowadzona teleporada, a także pokonanie obaw pacjentów, którzy nie zawsze informują swojego lekarza o wszystkich dolegliwościach, także tych mogących budzić podejrzenia choroby nowotworowej.  Trzeba to przełamać, wszyscy musimy się nauczyć funkcjonować w nadzwyczajnej sytuacji, jaką niewątpliwie jest pandemia. Przecież w czasie jej trwania nie zniknęły inne choroby, w tym te najgroźniejsze, których gorsza wykrywalność będzie miała dramatyczne skutki w przyszłości.

W porozumie między dolnośląskimi lekarzami rodzinnymi a onkologami zwrócono uwagę na konieczność podkreślenia roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej. „Działania te pozwolą na poprawę efektywności systemu zdrowia i jakości udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. W związku z panującą pandemią COVID-19 pozwolą one na optymalną organizację wizyt w poradniach i szpitalach onkologicznych” – brzmi jeden z zapisów.

Szef DCO i prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Adam Maciejczyk podkreśla potrzebę wykorzystania nowych technologii do skrócenia ścieżki pacjenta od lekarza rodzinnego do onkologa. Może temu służyć m.in. rozpowszechnienie onkoskopu – aplikacji, w której po wpisaniu przez lekarza rodzinnego numeru karty DILO, automatycznie umawiana jest pierwsza wizyta pacjenta u onkologa. Inna aplikacja dotyczy e-diagnostyki i kierowania pacjenta przez system na konieczne badania po wprowadzeniu danych. Powszechny dostęp do takich aplikacji w praktykach lekarzy rodzinnych ułatwi i przyspieszy pacjentom podjęcie skutecznego leczenia. Lekarze POZ i onkolodzy widzą też konieczność ścisłej współpracy po zakończeniu leczenia onkologicznego, gdy najlepszą opiekę zapewni pacjentowi właśnie lekarz rodzinny.

Pin It on Pinterest

Share This