Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2019”. Znajdują się w nim najważniejsze adresy i telefony, np. do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W informatorze znaleźć można także informacje na temat  poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, oddziałów szpitalnych, do gabinetów stomatologicznych, placówek rehabilitacji leczniczej, podmiotów sprawujących opiekę psychiatryczną i leczenia uzależnień, udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Jest w nim wykaz badań profilaktycznych i miejsc ich udzielania, informacje o zasadach korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Poradnik zawiera informacje o bezpłatnych lekach dla seniorów 75+, o świadczeniach zdrowotnych udzielanych bez skierowania i poza kolejnością, dodatkowych uprawnieniach dla pacjentów, Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP). Są tu informacje o systemach, z których ubezpieczeni korzystają na co dzień, tj. o eWUŚ – elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz o ZIP – Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Można się także dowiedzieć, jak wyrobić kartę EKUZ oraz na czym polega Opieka Transgraniczna.

Wydawcą informatora jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.

Poradniki są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wydawnictwa NFZ można pobrać:

  • w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, pokój 104, tel. 91 425 11 40; publikacje w większych ilościach są wydawane, po uzgodnieniu, wprost z garażu nr 6, od frontu budynku.

Pin It on Pinterest

Share This