Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu Ventolinu – leku stosowanego przy zaburzeniach oddychania u dorosłych i dzieci, szczególnie w napadach duszności związanych z astmą i alergiami.

Zgodnie z decyzją z dnia 23 czerwca 2020 r. wycofano z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Ventolin (Salbutamolum), 100 mcg/dawkę inh, aerozol wziewny, zawiesina. Podmiotem odpowiedzialnym jest GlaxoSmithKlein (Ireland) Limited . Przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego jest GSK Services Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu.

  • numer serii: XW9E , z datą ważności 10.2021

Powodem wycofania leku jest nieprawidłowe oznakowanie serii leku niepowtarzalnym identyfikatorem produktu leczniczego, który wskazuje odczyt serii jako wycofanej. Identyfikator uniemożliwiał weryfikację autentyczności i identyfikację opakowania jednostkowego. Ze względu na zabezpiecznia produkcji produktów leczniczych, nie ma możliwości zmiany statusu tej serii w systemie, co oznacza, że ta konkretna seria nie spełnia wymagań dotyczących identyfikacji produktu leczniczego.

Pin It on Pinterest

Share This