Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powstało Forum „Serce Pacjenta”.

To odpowiedź specjalistów na wyzwania związane z współczesnym leczeniem chorób układu krążenia, pragnie poprzez działania edukacyjne aktywnie włączać pacjentów w proces terapii.

Jego celem jest podniesienie świadomości zarówno wśród tych, którzy już dziś należą do grupy pacjentów kardiologicznych, jak i tych w grupie najwyższego ryzyka.

Pin It on Pinterest

Share This