Nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca nie są przeciwskazaniem do przeprowadzenia ope-racji usunięcia zaćmy. Jest jednak warunek – muszą być leczone przez odpowiednie leki, a pacjenci być pod opieką lekarzy specjalistów. Tymczasem pandemia sprawiła, że wiele osób przestało chodzić do lekarzy i (nieświadomie?) bagatelizują konsekwencje. Efekt jest taki, że nie brakuje tygodnia, by nie było było konieczności odwołania zabiegu osób z zaćmą z powodu zbyt wysokiego nadciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru. To ko-nieczność, ponieważ zbyt podwyższone oba parametry wiążą się z ryzykiem powikłań podczas zabiegu – mówi lek. okulista chirurg Justyna Krowicka, ordynator kliniki Ge-mini, gdzie leczą się polscy pacjenci.

Justyna Krowicka nie ukrywa niepokoju w związku z liczbą osób, u których specjaliści kli-niki Gemini rozpoznają nieleczone nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę.

– Osoby, które od dwóch-trzech lat nie były u lekarza rodzinnego, to już nie są pojedyncze sytuacje. W efekcie liczba diagnozowanych przez nas wśród pacjentów przypadków wyso-kiego nadciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru wręcz poraża. To jedne z głównych przy-czyn, które dyskwalifikują pacjentów do przeprowadzenia operacji zaćmy. Przesunięcie za-biegu nie byłoby konieczne, jeżeli to osoby byłby pod opieką lekarzy specjalistów i przyjmo-wały odpowiednie leki. Będące pod odpowiednią kontrolę nadciśnienie tętnicze oraz cu-krzyca nie są przeciwwskazaniem do przeprowadzenia operacji usunięcia zaćmy, a ryzyko komplikacji jest niewielkie. Nie ma także konieczności zmiany przyjmowanych leków – mówi lek. okulista chirurg Justyna Krowicka, ordynatorka kliniki Gemini.

Lekarka przypomina, że nieleczone nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca mogą prowadzić, nie tylko do komplikacji podczas zabiegu usunięcia zaćmy (na przykład w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2 może wystąpić zwiększona podatność nabłonka i śródbłonka na uszkodze-nie czy upośledzone gojenie ran) i wydłużenia okresu rekonwalescencji, ale także do pogor-szenia widzenia, a nawet ślepoty. Tym ostatnim grozi m.in. retinopatia cukrzycowa. Schorze-nie, na skutek utrzymywania się podwyższonego stężenia glukozy we krwi, prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki oka, a w efekcie do ich pękania i wylewów krwi. Powikłaniem retinopatii cukrzycowej może być np odwarstwienie siatkówki i utrata wzroku. Poza tym długotrwale nieleczona cukrzyca jest uważana za główny czynnik ryzyka rozwoju zaćmy cukrzycowej. Zmiany w narządzie wzroku może powodować także nadci-śnienie. Jedną z najczęstszych jest retinopatia nadciśnieniowa, powodująca uszkodzenie na-czyń siatkówki. Nadciśnienie może przyczynić się także do pojawienie się zeza porażennego, który cechuje się zaburzeniem ruchów jednego lub obu oczu. Towarzyszy mu podwójne wi-dzenie a nawet wyrównawcze ustawienie głowy.

– Tych wszystkich komplikacji można uniknąć dzięki odpowiedniej profilaktyce. Nieustannie zachęcamy pacjentów do regularnych wizyt u lekarza rodzinnego, a także cyklicznego mie-rzenia ciśnienia, poziomu cukru, czy wykonywania podstawowych badań krwi. Osoby, które zmagają się z nadciśnieniem i cukrzycą powinny, oprócz regularnego przyjmowania leków i wizyt kontrolnych u lekarzy specjalistów, zadbać bezwzględnie o odpowiednią dietę oraz ak-tywność fizyczną. Badania pokazują, że regularne ćwiczenia aerobowe obniżają ciśnienie

tętnicze i zwiększają insulinowrażliwość oraz poprawiają profil glikemii – podsumowuje lek. okulista chirurg Justyna Krowicka, ordynatorka kliniki Gemini.

Pin It on Pinterest

Share This