Według prognoz WHO w 2025 roku liczba nowych zachorowań na raka w Polsce wzrośnie z 205 do 219 tys. Jedną ze skuteczniejszych i nieinwazyjnych metod pozwalających na diagnostykę zmian nowotworowych stanowi pozytonowa tomografia emisyjna w połączeniu z tomografią komputerową. Wykrywalność nowotworów za ich pomocą sięga około 90%. Poznańska Pracownia PET/CT Affidea jako druga w Polsce właśnie uzyskała prestiżowy certyfikat akredytacyjny EARL PET/CT potwierdzający najwyższą jakość wykonywania tego badania.

Badania PET/CT pozwalają na wykrycie oraz ocenę zmian nowotworowych już o wielkości 7 mm. – Precyzja, a zarazem wartość diagnostyczna, jaką daje PET/CT, możliwa jest dzięki połączeniu pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową. Na tej podstawie uzyskujemy zarówno informacje anatomiczne, dot. np. wymiarów guza czy położenia względem sąsiednich struktur (jak chociażby np. kręgosłup czy wątroba), jak i dane o aktywności metabolicznej zmiany, jej agresywności, potencjale wzrostu i możliwości przerzutów – mówi prof. Rafał Czepczyński z Pracowni PET/CT Affidea w Poznaniu, która właśnie jako druga w Polsce uzyskała prestiżowy certyfikat EARL PET/CT potwierdzający najwyższą jakość wykonywania tego badania.  

W obliczu rosnącej liczby zachorowań na nowotwory medycyna poszukuje coraz skuteczniejszych metod ich wykrywania. Badanie PET/CT pozwala na wczesną diagnozę m.in. raka płuc, piersi, szyjki macicy, jelita grubego, mózgu, chłoniaka, czerniaka czy nowotworów tkanki kostnej i mięśniowej oraz głowy i szyi. – W 2020 roku wykonaliśmy w naszej poznańskiej pracowni blisko 5 tys. badań PET/CT, w 2021 roku tylko w pierwszym półroczu zrealizowaliśmy ich już niemal 3 tys. Wiedząc, jak pomocne to badanie jest przede wszystkim w wykrywaniu schorzeń onkologicznych, mamy nadzieję, że ta liczba będzie rosła, pomagając chorym we wczesnej diagnostyce, która znacząco zwiększa szanse na powrót do zdrowia – mówi prof. Rafał Czepczyński z Affidea.

W badaniu PET/CT wykorzystuje się radiofarmaceutyki, które wychwytywane są w tkankach o podwyższonym metabolizmie m. in. w komórkach nowotworowych. Uzyskiwany podczas badania PET/CT obraz pozwala na ocenę stopnia zaawansowania choroby. Wynik badania PET/CT jest istotny w procesie wyboru odpowiedniej metody leczenia pacjenta oraz ocenie jej skuteczności. – Weryfikacja odpowiedzi na leczenie już po pierwszych cyklach chemioterapii jest bardzo ważna. Jeżeli nie widać jej skuteczności, można bezzwłocznie rozpocząć alternatywną terapię. Badanie PET/CT wykrywa też wznowy nowotworowe wcześniej niż sama tomografia komputerowa lub nawet rezonans magnetyczny – komentuje prof. Rafał Czepczyński z Affidea.

Pracownia PET/CT Affidea działa w Poznaniu od 2008 roku. Aby uzyskać certyfikat EARL PET/CT przyznany przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, przeszła złożony proces akredytacji. Analogiczny proces trwa aktualnie w Pracowniach PET-CT Affidea we Wrocławiu, Warszawie i Olsztynie – firma spodziewa się, że już wkrótce i dla tych placówek uzyska certyfikat potwierdzający, że stosowane w nich procedury obrazowania izotopowego spełniają najwyższe normy jakości, a ich wyniki odzwierciedlają pełną zgodność ze stanem pacjenta.

Pin It on Pinterest

Share This