W związku z pismami kierowanymi z powiatowych inspektoratów sanitarnych, informujemy, iż placówki podstawowej opieki zdrowotnej mają wystawić zwolnienia lekarskie (druk ZUS ZLA) osobom objętym kwarantanną!  Oświadczamy ! Jest to niezgodne z prawem, gdyż zwolnienia tzw. „chorobowego” nie można wystawić zdrowemu człowiekowi tylko objętemu kwarantanną! – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – każda osoba wracająca zza granicy „powinna się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego eZLA o kodzie ICD-10 Z20 – styczność i narażenie na choroby zakaźne lub Z29 – potrzeba innych środków profilaktycznych”. Takie informacje powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wysłały do placówek POZ.

– Jest to absolutnie nie do przyjęcia! Kwarantanna dotyczy pacjenta, u którego nie stwierdzono choroby! Sama styczność i narażenie na zakażenie oraz związana z tym konieczność izolacji absolutnie nie świadczy o chorobie! podkreśla Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ zdecydowanie sprzeciwiają sie „spychaniu” obowiązku wystawiania zaświadczeń na placówki POZ, które przepełnione są chorymi pacjentami, potrzebującymi pomocy lekarskiej.   

– Przyjście osoby, która nie ma żadnych objawów tylko po wystawienie zaświadczenia stanowi dla niego poważne ryzyko zakażenia. Dlatego osoby powracające z zagranicy, które zgodnie z przepisami prawa zostały objęte kwarantanną, powinny się zwracać nie osobiście (!!!), ale z pisemnym wnioskiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP (ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej) do właściwej powiatowej inspekcji sanitarnej w celu wystawienia zaświadczenia o nałożonej kwarantannie. We wniosku powinno znaleźć się oświadczenie, że osoba ta wraca z zagranicy oraz należy podać datę powrotu informują lekarze PPOZ.

Swoje stanowisko w tej sprawie lekarze PPOZ przesłali do  Andrzeja Trybusza, Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do wiadomości Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego, Łukasza Mikołajczyka –Wojewody Wielkopolskiego, Dobrochny Bubnowskiej – Dyrektora ZUS I oddział w Poznaniu oraz Agnieszki Pachciarz– Dyrektor WOW NFZ:

„Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego o nałożeniu kwarantanny powinna po okresie kwarantanny dostarczyć pracodawcy tę decyzję (a przedsiębiorcy i inne osoby, które są jednocześnie płatnikami składek – do ZUS). Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy decyzją o konieczności izolacji zostanie objęte tylko dziecko, rodzic otrzyma zasiłek opiekuńczy na podstawie decyzji o konieczności izolacji dziecka” – informują w swoim piśmie.

Lekarze PPOZ dodają, że jeśli  pacjent w trakcie kwarantanny rzeczywiście zachoruje, to wówczas ma pełne prawo do skorzystania  z porady lekarskiej, tele-porady, a także do uzyskania zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA).

Pin It on Pinterest

Share This