Lekarze skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia  negatywnie opiniują Zarządzenie Prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. – Teleporada jest poradą lekarską funkcjonującą od lat w lecznictwie, a obecnie również umocowaną prawnie, co okazało się zbawiennym dla pacjentów i placówek leczniczych w związku ze stanem epidemii. Uważamy, że wybór formy porady należy zostawić lekarzowi i pacjentowi – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Już wiele tygodni temu propozycja nowego Zarządzenia Prezesa NFZ była szeroko omawiana i konsultowana przez Zarząd PPOZ, Radę Powiatów PPOZ   i ekspertów PPOZ.

– W trakcie tych konsultacji  przeanalizowano obecną sytuację, podkreślano szczególne znaczenie e-zdrowia i e-medycyny, która szeroko weszła w bieżącą pracę placówek medycznych oraz życie naszych pacjentów, w szczególności za sprawą trwającej epidemii. Nie da się nie zauważyć, że w podstawowej opiece zdrowotnej funkcjonują nie tylko teleporady, ale również wideo-porady, coraz częściej stosowany jest przez lekarzy także  zdalny monitoring pacjentów z chorobami przewlekłymi. Dotyczy on różnego rodzaju aplikacji i programów medycznych, pozwalających monitorować poziom glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego, kontrolę EKG, saturację, itp. Podobnie zaczyna być stosowany  „stetoskop domowy”,  co jest szczególnie istotne w poradach lekarskich. Kolejną ważną dla pacjentów zmianą jest sytuacja „pacjent poza terenem zamieszkania”, gdzie może on skorzystać z e-porady u swojego lekarza, otrzymując następnie e-receptę,  e-zwolnienie,  e-skierowanie.  Pacjenci podkreślają,  że jest to szczególne ważna możliwość, gdyż nie są skazani na szukanie placówek leczniczych. Mając na uwadze powyższe trudno deprecjonować teleporadę, podobnie jak niemożliwym będzie walka z e-zdrowiem, czy e-medycyną mówi Bożena Janicka.

Swoje stanowisko lekarze PPOZ przekazali Bernardowi Waśko, zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ. Zaproponowali konkretne rozwiązania i zwrócili uwagę na niski  procent teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej względem wszystkich udzielanych porad. Co więcej – zobowiązali się do dokonania szczegółowej analizy sytuacji w podmiotach, które mają udział teleporad wyższy niż 75 procent, mając na względzie doprowadzenie do spadku tego udziału do 30 i 50 procent.

– W przypadku przyjęcia naszych propozycji  wskaźników 30 i 50 procent  teleporad, rozważamy podpisanie aneksów do 30 czerwca 2022 zadeklarowali w piśmie z 7 czerwca.

Z prośbą o ponownie przeanalizowanie wcześniej prowadzonych rozmów lekarze PPOZ zwrócili się z pismem do Filipa Nowaka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Ogłoszenie Zarządzenia w treści, z którą się nie zgadzamy i którą opiniujemy negatywnie, będzie skutkowało przedłużeniem obecnych umów aneksem na okres 2 miesięcy,  czyli do 31 sierpnia brpoinformowali lekarze PPOZ.

Pin It on Pinterest

Share This