Dyrektor GAVI, międzynarodowego sojuszu na rzecz szczepień powiedział, że wstępne wyniki badań na temat skuteczności badanych obecnie szczepionek przeciw COVID-19 będą dostępne jesienią 2020 roku.

Dopóki nie poznamy wyników poszczególnych etapów badań wymaganych przy opracowaniu szczepionki nie wiemy, który preparat zadziała i czy w ogóle będzie skuteczny i bezpieczny. Przy pozytywnym scenariuszu, jesienią otrzymamy pierwsze informacje na temat skuteczności badanych preparatów szczepionkowych, powiedział Seth Berkley, Dyrektor GAVI. Czeka nas jednak jeszcze długa droga, zanim szczepionka zostanie zarejestrowana i zanim będzie dostępna dla wszystkich.
GAVI (Global Vaccine Alliance) jest międzynarodową organizacją finansowaną ze środków publicznych i prywatnych, której celem jest zapewnienie równego dostępu do szczepionek dla dzieci żyjących w najbiedniejszych krajach świata.

GAVI wzywa aby na poziomie globalnym skoordynować wysiłki w celu wyprodukowania szczepionki, jak i jej udostępnienia. Seth Berkley powiedział, że potrzebne jest porozumienie międzynarodowe, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych, które przyczyni się do szybkiego wyprodukowania wystarczającej liczby dawek szczepionki po jej opracowaniu i dopuszczeniu do stosowania. Poszczególne kraje powinny nawiązać współpracę, aby umożliwić wymianę i podział dopuszczonych do obrotu szczepionek. Obecnie na świecie kilkadziesiąt zespołów badawczych prowadzi badania blisko 100 różnych potencjalnych preparatów szczepionkowych. Prowadzone prace, wykorzystują różne strategie i platformy opracowania szczepionki. W związku z tym możliwa jest sytuacja, że na rynku będą dostępne różne szczepionki przeciw COVID-19, różniące się skutecznością w różnych grupach docelowych.
GAVI wzywa Światową Organizację Zdrowia, aby wydała jasne wytyczne dotyczące stosowania i dystrybucji szczepionki przeciw COVID-19, aby zapobiec udostępnieniu szczepionki tylko krajom bogatym, kosztem osób najbardziej potrzebujących.

Seth Berkley podkreślił, że w przypadku gdyby skuteczna szczepionka przeciw COVID-19 była dostępna na początku w ograniczonej ilości, należy ją w pierwszej kolejności zastosować do uodpornienia personelu medycznego.

źródło: pzh

Pin It on Pinterest

Share This