Rusza portal, na którym będzie można uzyskać bezpłatną poradę specjalistów ds. HIV i innych zakażeń STI

W czasie pandemii coraz więcej czasu spędzamy w przestrzeni wirtualnej – odbywa się tu praca, spotkania, również wizyty u specjalistów. Dzięki nowemu projektowi wrocławskiego Stowarzyszenia Podwale Siedem możliwe będą też spotkania online z ekspertami zajmującymi się problematyką HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową w wirtualnej poradni TY, TO TU! tytotu.pl. Projekt jest jednym z laureatów konkursu Pozytywnie Otwarci, prowadzonego przez Gilead Sciences Polska.

Wprawdzie dane NIZP-PZH pokazują wyraźnie, że liczba wykrytych zakażeń HIV znacząco spadła w ubiegłym roku (934 nowo wykryte zakażenia HIV w 2020 roku wobec 1615 w 2019), ale organizacje prowadzące Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne nie mają wątpliwości, że wiąże się to z mniejszą o około połowę liczbą przeprowadzanych testów. Skąd więc czerpać wiedzę, jeśli nie z bezpośrednich kontaktó1)w ze specjalistami? Z internetu – ważne tylko, żeby źródła internetowe były wiarygodne, a takim niewątpliwie jest poradnia TY, TO TU!

Jednym z pomysłodawców oraz prowadzącym projekt jest Zenon Jasyk ze Stowarzyszenia Podwale Siedem, który mówi o poradni: „Nasz projekt wpisuje się w Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Jak pokazują wyniki badań, mniej niż 10% Polaków kiedykolwiek wykonało test na HIV. Dlatego wciąż wiele zakażonych osób nawet nie podejrzewa u siebie zakażenia. Jeśli dodatkowo osoby te nie mieszkają w dużych miastach, w których łatwiej o dostęp do organizacji zajmującej się problematyką HIV, to szczególnie w dobie pandemii nie mają jak dotrzeć do kogoś, kto udzieli im rzetelnej informacji. I tu z pomocą przychodzi nasza wirtualna poradnia.”

Jak to działa? Strona internetowa poradni podzielona jest na zakładki. Pierwsza z nich zawiera opisy poszczególnych specjalistów z zakresem pomocy, jaką świadczą oraz kontaktem mailowym i telefonicznym. Z każdym z nich można ustalić termin i formę bezpłatnych porad dotyczących między innymi:

  • profilaktyki HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową,
  • kwestii medycznych związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową i ich leczeniem,
  • ograniczenia zachowań ryzykownych,
  • pomocy psychologicznej dla osób żyjących z HIV oraz ich bliskich,
  • pomocy lidera środowiska LGBT w kwestiach związanych z tożsamością psycho-seksualną,
  • porady doradcy HIV/AIDS w zakresie testowania na HIV, również w warunkach domowych,
  • samopomocy przy wsparciu asystenta.

A to jeszcze nie wszystko!

Drugą część poradni stanowi aktualizowana na bieżąco lista projektów związanych z HIV prowadzonych w Polsce.

„Ta część ma służyć szybkiemu zlokalizowaniu pomocy jak najbliżej domu. Chcielibyśmy dotrzeć w ten sposób do ludzi, do których wcześniej rzadko ktokolwiek docierał: do mieszkańców małych miejscowości, osób, które inaczej niż w sieci nie szukają kontaktów czy to z powodu nieśmiałości, czy wstydu, czy – obecnie – pandemii” – komentuje Zenon Jasyk.

„Wielu osobom wciąż brakuje źródeł rzetelnych informacji na temat zakażenia HIV. Projekt Stowarzyszenia Podwale Siedem odpowiada na zapotrzebowanie na taką informację oraz kontakty ze specjalistami. Wartością dodaną poradni TY, TO TU! jest fakt, że może się ona stale rozwijać” – powiedział Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Pin It on Pinterest

Share This