Z myślą o pacjentach objętych programem lekowym „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz firma Bayer organizują warsztat edukacyjny pt. „Spotkanie z AMD”.

Zwyrodnienie plamki to przewlekła choroba oczu związana z wiekiem, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. To najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia w krajach rozwiniętych1. Według danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyka ona 1,5 mln Polaków, do 2020 r. liczba ta może sięgnąć 2 mln.

Katowice są jednym z wiodących w kraju ośrodków leczenia AMD. Celem spotkania warsztatowego będzie edukowanie pacjentów w zakresie właściwego postępowania podczas choroby, w tym uświadamianie chorych, że oprócz leków mogą oni otrzymać pomoc w postaci rehabilitacji, odpowiedniego doboru pomocy optycznych, a także wsparcia psychologa.

– Oprócz samej terapii farmakologicznej pacjenta z wysiękową postacią AMD, niezwykle ważne wydało nam się edukowanie chorych w zakresie możliwości, jakie stwarza rehabilitacja osób słabowidzących oraz pomoc psychologa – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska – Małecka, okulistka z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: współorganizatorka i moderatorka spotkania.

Warsztaty rozpoczną się wykładem dotyczącym procesu leczenia pacjenta z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki, który wygłosi Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka. Ujęcie psychologiczne, w tym techniki zmniejszania stresu i strachu, oraz rolę motywacji w procesie choroby przedstawi mgr Ewa Stanikowska z Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Rehabilitacja osób słabowidzących będzie tematem wystąpienia mgr Grażyny Machury z wymienionej wyżej przychodni.

  • Spotkanie odbędzie się w piątek 28 czerwca br. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o godzinie 16:00. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Podczas spotkania pacjenci otrzymają również materiały edukacyjne.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

(Age related Macular Degeneration – AMD) – to przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. Dotyczy plamki – obszaru na dnie oka, odpowiedzialnego za widzenie centralne. Z wiekiem może dochodzić do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w tej delikatnej strukturze. Uszkodzenia powodują zaburzenia widzenia: tj. pogorszenie ostrości wzroku, zniekształcenie obrazu, gorsze widzenie barw. W początkowym stadium choroba może przebiegać bezobjawowo, dlatego bardzo ważnym jest, aby regularnie badać swój wzrok.

Istnieją dwie postacie AMD: postać sucha i postać wysiękowa.

Postać sucha cechuje się powolnym postępem choroby. Pogorszenie ostrości wzroku następuje stopniowo, w ciągu miesięcy lub lat. Zmiany zachodzące w plamce w tej postaci mają charakter przede wszystkim zanikowy. W postaci wysiękowej powstają nowe nieprawidłowe naczynia w okolicy plamki. Ściany naczyń są cienkie i kruche wskutek czego na dnie pojawiają się wysięki i krwotoki, które oprócz zaburzeń widzenia, w końcowym stadium mogą spowodować powstanie blizny i prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki. Dla leczenia wysiękowej postaci AMD dedykowane są leki podawane do ciała szklistego, blokujące białko – czynnik wzrostu, które bierze udział w procesie tworzenia nieprawidłowych naczyń krwionośnych.

Postać wysiękowa stanowi około 10% wszystkich przypadków AMD, ale jest odpowiedzialna za 90% przypadków utraty wzroku związanej z tym zaburzeniem. W Polsce pacjenci z wysiękową postacią choroby mają dostęp do bezpłatnego leczenia. Terapia finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pin It on Pinterest

Share This