W listopadzie br. w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) rozpocznie swoją działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w GUMed.

Uniwersytety Trzeciego Wieku mają w Polsce już kilkudziesięcioletnią tradycję, obecnie w całym kraju działa ich ponad 500. Choć UTW GUMed nie będzie pierwszą tego typu inicjatywą w naszym mieście, o jej wyjątkowości zadecyduje zakres zagadnień, wokół których koncentrować się będą wszystkie spotkania. Medycyna i zdrowie to tematy, które od lat cieszą się największą popularnością. Pomorscy seniorzy zyskają w ten sposób okazję do zdobycia przydatnej wiedzy, która pomoże im zdrowo i aktywnie cieszyć się „złotym wiekiem.”

– Tematyka zajęć zaplanowanych w ramach UTW została starannie wybrana przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jacka Bigdy, prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia. Zespół, w skład którego weszli pracownicy akademiccy, jak również przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze opieki senioralnej, zadbał nie tylko o wysoki poziom merytoryczny, ale i zróżnicowanie oferty – mówi Anna Wojda, koordynatorka przedsięwzięcia. – Podczas wykładów słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę na temat często diagnozowanych schorzeń wieku podeszłego, np. cukrzycy, poznają zasady pierwszej pomocy, ale też dowiedzą się więcej na temat leczniczych właściwości roślin i sposobów, które pomogą im zadbać o zdrowy kręgosłup. Eksperci opowiedzą także o zasadach prawidłowego stosowania leków oraz tajnikach zdrowej diety. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Istotną funkcją Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie także integracja i aktywizacja społeczna słuchaczy. Dlatego w programie przewidziano aktywności oparte na pracy w grupie oraz zajęcia artystyczne. Uczestników czeka również wspólna lekcja historii medycyny w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wiek, z udziałem rektora prof. Marcina Gruchały, odbędzie 8 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed, al. Zwycięstwa 41-42 w Gdańsku.

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy GUMed adresowana jest do mieszkańców województwa pomorskiego. Słuchaczem może zostać osoba, która ukończyła 60 rok życia. W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy edycje zajęć, w których udział weźmie łącznie 90 osób. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2012-2020.

Aby dołączyć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku GUMed, należy pobrać dokumenty ze strony www.u3w.gumed.edu.pl, a następnie przesłać skan na adres u3w@gumed.edu.pl lub wydruk (listem poleconym) na adres: Magdalena Juszko, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 513 814 776 lub osobiście w biurze projektu przy ul. Dębinki 7 (pokój 10 09, I piętro).

Pin It on Pinterest

Share This