Fundacja Wielogłosu uruchomiła Telefon Zrozumienia – wyjątkową linię pomocową. Dyżurują przy nim EX-INi – eksperci przez doświadczenie, czyli osoby, które przezwyciężyły kryzys psychiczny i teraz chcą pomagać innym. W ramach Telefonu pomocy udzielają również psycholog i psychiatra.

Ogólnopolski Telefon Zrozumienia to inicjatywa Fundacji Wielogłosu z Mysłowic. Fundacja od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego. Jednym z obszarów jej działalności jest angażowanie osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w procesach terapeutycznych i modelach wsparcia zdrowia psychicznego.

Eksperci przez doświadczenie, nazywani również asystentami zdrowienia, to osoby z ogromny bagażem doświadczeń i wiedzą na temat zachowań i emocji towarzyszących kryzysowi psychicznemu. Przez pryzmat własnych przeżyć związanych z chorobą oraz po przebyciu certyfikowanego kursu pomocowego wiedzą, jak poprowadzić rozmowę z osobą w kryzysie, by jej pomóc. Zrozumienie tego, co czuje i przeżywa w danej chwili osoba, z którą się rozmawia, to podstawowy i zasadniczy element wsparcia psychicznego – mówi Martyna Jarząb, prezes Fundacji Wielogłosu.

Od poniedziałku do piątku swój dyżur przy Telefonie Zrozumienia pełni 4 ekspertów. Z ich pomocy może skorzystać każda osoba dorosła, która w danym momencie potrzebuje rozmowy. W telefonie obowiązuje zasada anonimowości.

Równolegle w dyżurem EX-IN’ów prowadzone są również w wybranych dniach konsultacje telefoniczne ze specjalistami zdrowia psychicznego – psychologami i psychiatrami. Zespół Telefonu Zrozumienia uruchomił specjalną skrzynkę mailową. Również za jej pośrednictwem można zwrócić się z pytaniem do ekspertów. Martyna Jarząb zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt funkcjonowania linii pomocowej.

Telefon Zrozumienia łączy w sobie dwa ważne cele statutowe Fundacji. Dzięki linii możemy świadczyć wsparcie i pomoc psychologiczną potrzebującym jej osobom. Drugim aspektem jest fakt, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu mogliśmy stworzyć miejsca pracy dla osób po kryzysach psychicznych, które są szczególnie marginalizowane na rynku pracy. Praca zarobkowa to jeden z najistotniejszych elementów terapeutycznych sprzyjających zdrowieniu.

Dzięki dotacji udzielonej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, funkcjonowanie Telefonu Zrozumienia jest zapewnione do końca października. Środki na jego dalsze istnienie mają pochodzi z planowanej przez Fundację zbiórki publicznej i wsparcia sponsorów oraz darczyńców.

Specjaliści Telefonu Zrozumienia dyżurują od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 420 73 82 w godzinach od 10 do 20. Z zespołem Telefonu można również skontaktować się za pośrednictwem maila: telefonzrozumienia@wieloglosu.pl. Telefon Zrozumienia jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu COVID-19. Działania komunikacyjne Telefonu Zrozumienia pro bono wspiera Agencja PR Pan Pikto.

Pin It on Pinterest

Share This