Rodzina wielopokoleniowa

Rodzina wielopokoleniowa

W dawnych czasach rodziny wielopokoleniowe stanowiły normę. Było to korzystne dla wszystkich – seniorom takie rozwiązanie zapewniało opiekę, a dzieciom i wnukom pomoc w prowadzeniu domu. Dziś, zwłaszcza w dużych miastach, taki model rodziny jest już rzadkością....

Pin It on Pinterest