Otwarcie Poradni Stomijnej

Otwarcie Poradni Stomijnej

Otwarcie poradni ma na celu kompleksową opiekę nad pacjentami, u których konieczne było wyłonienie przetoki jelitowej na powłokach brzusznych, czyli stomii. Poradnia Stomijna będzie funkcjonować w Ośrodku Onkologii i Hematologii Szpitala Kopernika w Łodzi (ul....

Pin It on Pinterest