4 marca 2021
Akademia Opieki Długoterminowej

Akademia Opieki Długoterminowej

Zgodnie z prognozą GUS w 2050 r. osoby starsze (w wieku 60 lat i więcej) będą stanowić aż ponad 40% mieszkańców Polski. Konsekwencją zaawansowanego procesu starzenia...

Pin It on Pinterest