Współistnienie chorób przewlekłych, zmniejszona sprawność intelektualna i fizyczna – to tylko niektóre problemy, z którymi muszą zmagać się osoby w podeszłym wieku. Ponadto osoby po 65. roku życia należą do pacjentów szczególnie narażonych na ciężki przebieg infekcji zakaźnych.

Jednocześnie to na tej grupie – współczesnych babć i dziadków spoczywa często trud wspierania najbliższej rodziny poprzez opiekę nad wnukami. To odpowiedzialne zadanie zobowiązuje do podjęcia działań zmierzających do ochrony zdrowia nie tylko swojego ale także najbliższych.

Dlatego zachęcamy te osoby, aby rozważyły decyzję o przeprowadzeniu szczepień ochronnych, gdyż są one jak dotąd najlepszą metodą zapobiegania chorobom wywołanym przez wirusy i bakterie.

Szczepiąc siebie chronisz również osoby z najbliższego otoczenia: domowników i rodzinę. Dlatego w trosce o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych już teraz zapoznaj się z informacją na temat szczepień zalecanych.

Szczepienia zalecane dla osób starszych:

Szczepienie przeciwko grypie

Zalecane ze wskazań klinicznych i indywidualnych:

 • pacjentom z rozpoznaną chorobą układu sercowo- naczyniowego, w tym u pacjentów z chorobą wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca) lub przewlekłą niewydolnością serca,
 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie narządów lub tkanek).

Zalecane ze wskazań epidemiologicznych:

 • osobom w wieku powyżej 55 lat,
 • osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień),
 • pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Szczepienie przeciwko pneumokokom

Zalecane wszystkim osobom dorosłym w wieku 65 lat i starszym, oraz młodszym dorosłym.

Szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi

Osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie. Zaleca się szczepienie co 10 lat dla osób dorosłych powyżej 65 roku życia.

Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Zalecane:

 • osobom poniżej 70. roku życia,
 • osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A,
 • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi.

Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Zalecane:

 • osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym,
 • osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny,
 • osobom przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych
  przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym z cukrzycą oraz pacjentom dializowanym chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych

Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR)

Zalecane osobom nie szczepionym przeciwko odrze, śwince, różyczce w ramach szczepień obowiązkowych.

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej

Zalecane osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych.

źródło: GIS

Pin It on Pinterest

Share This