Ruszyła kolejna odsłona kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom! organizowanej przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca i Fundację „Pokonaj Raka”. Tym razem wspólny wysiłek organizacji pacjentów i ekspertów w dziedzinie medycyny zogniskował się na opracowaniu postulatów zmian, które mają pozwolić osiągnąć dwa główne cele, czyli znaczące zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca i podwojenie wskaźnika 5-letnich przeżyć w tej chorobie.

Uważamy, że sytuacja w raku płuca jest alarmująca co roku nowotwór ten diagnozowany jest u około 23 tys. osób, prawie tyle samo na niego umiera. To najpopularniejszy nowotwór w Polsce, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Zwykle diagnozowany jest w późnym stadiach zaawansowania, co wiąże się ze złymi rokowaniami dla chorych, a przeżycia pięcioletnie nie napawają optymizmem: tylko 13,6% mężczyzn i 18,5% kobiet żyje pięć lat po diagnozie. W raku piersi to 77%, a w czerniaku 65% chcemy podobnych statystyk w raku płuca – mówi Elżbieta Kozik, prezes organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Grono ekspertów – uznanych specjalistów z zakresu onkologii oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich – Polskich Amazonek Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca (oddziały Szczecin i Gdańsk) przeanalizowało obecną sytuację w raku płuca, co pozwoliło zdefiniowa

postulaty zmian. Ich nadrzędnym celem jest reforma całego modelu profilaktyki i opieki nad chorymi na raka płuca w Polsce. Powinna ona mieć charakter kompleksowy i obejmować nie tylko pierwotną i wtórną profilaktykę, diagnostykę i leczenie, ale także opiekę po leczeniu, czyli rehabilitację i leczenie psychoonkologiczne. Niemniej istotna jest obserwacja, mająca na celu leczenie powikłań terapii onkologicznej oraz jak najszybsze wykrycie ewentualnego nawrotu choroby.

Potrzebne są konkretne zmiany (szczegóły w materiale uzupełniającym):

 1. Profilaktyka pierwotna:
  1. Edukacja społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży w obszarze skutków palenia tytoniu i podgrzewania nikotyny
  1. Eliminacja wszelkiej reklamy i ekspozycji produktów tytoniowych oraz podniesienie cen papierosów
  1. Sprawnie działająca sieć Poradni Pomocy Palącym
  1. Obowiązkowe zaangażowanie lekarzy POZ i Medycyny Pracy w działania profilaktyczne w grupach ryzyka raka płuca
 • Profilaktyka wtórna:
  • Wdrożenie i popularyzacja programów wczesnego wykrywania nowotworów płuca w grupach ryzyka
 • Diagnostyka:
 • Ujednolicona ścieżka diagnostyczna zapewniająca optymalną diagnostykę patomorfologiczną, genetyczną i molekularną
 • Leczenie:
 • Powołanie tzw. Lung Cancer Units – ośrodków kompetencji dla właściwej diagnostyki i leczenia nowotworów płuca
 • Lepsza dostępność procedur medycznych, zgodnych ze światowymi rekomendacjami (w tym jednoczasowa radiochemioterapia, nowoczesna radioterapia)
 • Dostęp do innowacyjnych terapii zgodnie z rekomendacjami ekspertów
 • Skrócenie czasu oczekiwania na dostępność innowacyjnych terapii dla pacjentów w tym usprawnienie ścieżki ratunkowego dostępu do technologii leczniczych (RDTL).

Naszym celem jest znaczące zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca w Polsce oraz dwukrotne zwiększenie wskaźnika przeżyć 5-letnich w populacji chorych. Co więcej, wierzymy, że wprowadzenie postulowanych przez nas zmian, choć może na początku wymagające mobilizacji i determinacji wszystkich interesariuszy, będzie docelowo co najmniej neutralne dla budżetu państwa, przynosząc realne oszczędności m. in. w zakresie kosztów pośrednich – dodała Elżbieta Kozik.

Podczas inauguracji kolejnej odsłony kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom! Polskie Amazonki Ruch Społeczny zaprezentowały „Poradnik dla pacjenta z rakiem płuca” – niezwykle ważna publikacja, które pomoże osobom chorym poruszać się w skomplikowanym systemie ochrony zdrowia. Jedną z najważniejszych części poradnika jest tzw. ścieżka pacjenta, czyli precyzyjne określenie krok po kroku, gdzie i w którym momencie powinni być kierowani pacjenci, by możliwe było jak najszybsze prawidłowe rozpoznanie rodzaju raka płuca i wdrożenie adekwatnego leczenia. Poradnik będzie dostępny w witrynie internetowej organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny www.ruchspoleczny.org.pl, w zakładce Kampanie.

Pin It on Pinterest

Share This