Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia) został ustanowiony w 1985 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu docenienia pracy wolontariuszy wkładających swój trud, czas i umiejętności w rozwój gospodarczy i społeczny na całym świecie.

Z inicjatywy takich właśnie osób, 20 lat temu powstało Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, które dziś może poszczycić się profesjonalnym i sprawnie funkcjonującym systemem wolontariatu towarzyszącego. Około siedmiuset wolontariuszy mbU regularnie odwiedza samotnych seniorów, a Stowarzyszenie systemowo wspiera ich działania, oferując profesjonalną koordynację, szkolenia i superwizję.

Wyniki badań Stowarzyszenia Klon/Jawor dotyczących polskiego zaangażowania w wolontariat wskazują, że większość ludzi włącza się w działania społeczne sporadycznie: 51% robi to kilka razy w roku, a 12% przynajmniej kilka razy w miesiącu.  W naszym Stowarzyszeniu 91% wolontariuszy zajmuje się długoterminowym wolontariatem towarzyszącym. 10% par wolontariusz-podopieczny ma staż znajomości dłuższym niż 3 lata!  – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia, a przy okazji wolontariuszka od ponad 15 lat. Dbamy o to, żeby nasz wolontariat przynosił jak najwięcej korzyści zarówno podopiecznym, jak
i wolontariuszom
. – dodaje J. Mielczarek.

Jak działa wolontariat w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich?

Pierwszym krokiem osoby zainteresowanej wolontariatem jest zgłoszenie się przez formularz na stronie internetowej mbU:

https://www.malibracia.org.pl/wolontariat/jak-zostac-wolontariuszem/

Osoby zdecydowane na wolontariat podpisują porozumienie o wolontariacie, w której określamy m.in. czas trwania współpracy, rodzaj zaangażowania, a także minimalną ilość czasu, jaką dana osoba zobowiązuje się na nie przeznaczyć. – tłumaczy jedna z koordynatorek wolontariatu w Stowarzyszeniu.

Niektórzy mogą się dziwić taką formą wolontariatu, bo jest to rzadki rodzaj pomocy – niematerialnej, nienamacalnej. Jest to taki niewidoczny wolontariat, dlatego że nie jest to jednorazowa, spektakularna akcja czy wydarzenie z dużym rozgłosem. Jest to codzienna praca na relacji z samotnymi seniorami. Oprócz wizyt wolontariuszy, organizujemy spotkania bożonarodzeniowe, śniadania wielkanocne. Celebrowanie takich rodzinnych chwil jest dla nas kluczowe. Samotność boli przecież najbardziej wtedy, gdy wszyscy wokół gromadzą się z rodziną, przyjaciółmi przy stołach. Zachęcam wszystkich do  wolontariatu, do pielęgnowania i podtrzymywania w sobie postawy wsparcia potrzebujących. Dobro wraca… – opowiada Barbara Boryczka, Prezes Stowarzyszenia – pełniąca tę rolę również jako wolontariuszka.

Wolontariusze Stowarzyszenia mbU korzystają ze szkoleń na temat procesu starzenia się, warsztatów

z komunikacji i relacji z osobami starszymi oraz superwizji, które pomagają odpowiedzialnie i umiejętnie towarzyszyć seniorom, czerpiąc przy tym satysfakcję. Koordynatorzy wolontariatu są z wolontariuszami

w sytuacjach trudnych, jak na przykład śmierć podopiecznego.

Zapewniane jest wtedy spotkania z psychologiem, który wesprze w smutnych chwilach. Każdy wolontariusz pozostaje w regularnym kontakcie z koordynatorem wolontariatu przez specjalną aplikację Strefa mbU.

Stowarzyszenie zachęca do poznania świadectw /historii swoich wolontariuszy:

Pani Elżbieta z wolontariuszką Kasią:

https://www.facebook.com/malibracia/posts/pfbid02QHk6Yua28vg1G4AnesRqUTqt7HWXJmdM6cfxfZPSUya3f2MkfxQYfjnd3aC7vpKQl

Pani Teresa z wolontariuszką Elą:

https://www.facebook.com/malibracia/posts/pfbid02fJoZoPLSp7MGts92SMrZu58mmsmMWhMMdG4kdor5aZc3RZbuJ6Xt5bh1SznZBgA1l

Pani Irena z wolontariuszem Tomaszem:

https://www.facebook.com/malibracia/posts/pfbid02KFrE7adBTmLAFNva23PTpUDujU4ixNJt3UXLiLC6KnMN6MViKHDkAp2Ds2Kfjfoal

Pani Helena z wolontariuszką Nadią:

https://www.facebook.com/malibracia/posts/pfbid0rsZ5sp2qWdEZ8hAf7zdsnhiXnfDvqHu77tnoxkagZxWu83bH9XRar6LVJnrUXLCdl

Te i wiele innych pięknych historii można znaleźć w mediach społecznościowych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich:

https://www.facebook.com/malibracia

https://www.instagram.com/mali.bracia.ubogich/

W tym specjalnym dniu Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim swoim wolontariuszom za ich czas i zaangażowanie. Bez Was nie byłoby Stowarzyszenia. Życzymy Wam niesłabnącej satysfakcji z Waszej pracy i oczywiście tego, żeby dobro powróciło do Was w zwielokrotnionej formie. – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia.

Pin It on Pinterest

Share This