Ruszyła kampania STOP Barierom realizowana przez Fundację Neuron Plus. Projekt ma charakter informacyjno-edukacyjny i porusza problem dostępności usług dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Kampania propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa i instytucje oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Fundacja Neuron Plus, która działa na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych, podnosi, że problem barier dotyczy wielu milionów ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Szacuje się, że w Unii Europejskiej żyje ich ponad 80 mln, z czego 46 mln stanowią kobiety i dziewczęta. Z kolei w Polsce, według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia, żyje od 4,9 do 7,7 mln osób deklarujących posiadanie poważnych oraz mniej poważnych ograniczeń w samodzielnym wykonywaniu czynności, jakie ludzie zwykle wykonują. Przy czym liczba 4,9 mln obejmuje osoby z prawnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz te, które nie posiadają takiego statusu – o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności w stopniu poważnym. Prawnym lub równoważnym orzeczeniem o niepełnosprawności posługuje się natomiast blisko 3,8 mln Polaków.

Jest to więc znaczna grupa ludzi, która charakteryzuje się takimi samymi potrzebami w dostępnie do różnego rodzaju usług jak osoby pełnosprawne. A przy tym napotyka na swojej drodze bariery, m.in. architektoniczne czy społeczne, utrudniające swobodne funkcjonowanie. W dużej mierze wynikają one z niskiej świadomości społeczeństwa w zakresie różnych typów niepełnosprawności.

– Dla pełnosprawnej zdrowej osoby załatwienie spraw w banku, w urzędzie czy na poczcie to proste, prozaiczne czynności. Dla osób niepełnosprawnych stanowią często przeszkodę nie do pokonania. Osoby z niepełnosprawnością żyją w każdym społeczeństwie, dlatego likwidacja barier w dostępie do usług powinna stanowić priorytet każdej instytucji i przedsiębiorstwa – wskazuje prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Członek Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus. I dodaje: podczas kampanii Stop Barierom zamierzamy zachęcać różne podmioty do wdrażania rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także informować i edukować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym o możliwości skorzystania z dostępnych usług.

Kampania STOP Barierom jest zaproszeniem dla firm i instytucji, które posiadają rozwiązania dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz tych, które zamierzają dopiero wprowadzić konieczne modyfikacje, do włączenia się w tę akcję.

W ramach projektu powstała strona www.stopbarierom.pl, na której umieszczono komentarze ekspertów Fundacji Neuron Plus. W swoich wypowiedziach poruszają oni tematy związane m.in. z dostępnością edukacji i przestrzeni publicznej czy z barierami, które przeszkadzają niepełnosprawnym Polkom i Polakom w korzystaniu z wypoczynku i rekreacji.

Strona akcji posiada też na bieżąco aktualizowaną mapę miejsc bez barier dla osób z niepełnosprawnością. Obecnie można tam znaleźć bazę oddziałów i bankomatów PKO Banku Polskiego, a w niedługim czasie także kolektury Totalizatora Sportowego. Obok tych dwóch podmiotów w kampanię STOP Barierom zaangażowały się Fundacja BGK, Fundacja ORLEN-DAR SERCA, Fundacja KGHM Polska Miedź, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz platforma Brand24.pl i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Patronat nad wydarzeniem objęło zaś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W projekcie nie zabrakło również partnerów medialnych – Polskiego Radia, Grupy Polska Press, Super Expressu oraz portali informacyjnych – Niewidzialni.eu dedykowanego osobom niepełnosprawnym i Aktywni-plus.pl skierowanego do osób starszych.

Kolejnym etapem kampanii będzie rozbudowa witryny www.stopbarierom.pl o materiały merytoryczne oraz narzędzie interaktywnej komunikacji – live chat, umożliwiające uzyskanie porad online przez osoby niepełnosprawne m.in. w tematach rehabilitacji czy dietetyki. Wszystko to pozwoli przekształcić stronę internetową w hub informacyjno-edukacyjny dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 

– Dla Fundacji bardzo ważne są potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz potrzeby ich opiekunów. Programy takie jak kampania STOP Barierom powinny być stale podejmowane i realizowane w naszym społeczeństwie. Konieczność budowania świadomości stanowi kluczowy element, który daje mocny fundament do poprawy jakości i komfortu życia – podkreśla prof. Janusz Kocki.

Działalność Fundacji Neuron Plus stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności umysłowej, neurologicznej oraz genetycznej. Fundacja stara się przełamywać bariery w obszarach, w których występują wszelkie problemy i ograniczenia, związane z aktywnym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Projekt STOP Barierom potrwa do końca grudnia 2019 roku.

Kampanię wspierają: PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja ORLEN-DAR SERCA, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polskie Radio, Polska Press, Super Express, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Platforma Brand 24, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Portale Niewidzialni.eu oraz Aktywni-plus.pl.

Pin It on Pinterest

Share This