Stan przedcukrzycowy jest jednym z najmniej znanych schorzeń wśród chorób cywilizacyjnych. Dotyczy blisko 5 mln Polaków i może prowadzić do poważnych chorób, takich, jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Według prognoz IDF ((International Diabetes Federation) już za 14 lat, czyli w 2035 roku Polska będzie krajem o największej na świecie częstotliwości występowania stanu przedcukrzycowego, jeśli nie zrobimy wystarczająco dużo, aby zmienić tę tendencję. Jak pokazują najnowsze badania Polpharmy „Raport Polpharmy Polska w stanie przedcukrzycowym 2021”- ponad połowa badanych praktycznie nie zna tego schorzenia, a jedynie 8% ma świadomość przekształcenia się stanu przedcukrzycowego w cukrzycę.

Według badań Polpharmy „Polska w stanie przedcukrzycowym 2021” , mimo wielu zagrożeń związanych ze stanem przedcukrzycowym, wiedza Polaków na jego temat jest wciąż bardzo mała.

Aż 41 proc. badanych uważa swój stan wiedzy o stanie przedcukrzycowym jako niewielki, a 9% w ogóle nie zna takiego schorzenia. Dla porównania, najpopularniejsze schorzenie – nadciśnienie tętnicze – jest przynajmniej średnio znane przez 68 proc. badanych, a tylko 4 proc. nigdy o nim nie słyszało. W przypadku cukrzycy te wartości wynoszą odpowiednio 68 proc. i 5 proc.
Tylko 8% badanych ma świadomość zagrożenia przekształcenia się stanu przedcukrzycowego w cukrzycę.

Według badań poza grupą ryzyka zachorowania na stan przedcukrzycowy jest jedynie 10 proc. badanych Polaków, 26 proc. wykazuje jeden czynnik, a co trzeci badany ma trzy lub więcej czynników ryzyka. Najczęściej jest to otyłość i nadciśnienie tętnicze.
Warto podkreślić, że przy nadwadze w zakresie BMI 27.0–28.9 ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 zwiększa się prawie 16-krotnie w stosunku do ryzyka przy BMI < 22, a przy BMI 31,0-32,9, czyli przy otyłości, ryzyko cukrzycy typu 2 zwiększa się ponad 40-krotnie!

„W chwili rozpoznania cukrzycy połowa pacjentów ma już rozwinięte powikłania naczyniowe tj. nadciśnienie tętnicze, chorobę układu sercowo-naczyniowego, cukrzycową chorobę oczu i/lub nerek, udar mózgu czy stopę cukrzycową. Wystąpienie pełnoobjawowej cukrzycy poprzedza kilka lat zaburzeń węglowodanowych nazywanych stanem przedcukrzycowym (prediabetes)” – mówi dr hab. n. med. Anna Popławska-Kita z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wykazano, że w ciągu 6-8 lat u 1/3 pacjentów ze stanem przedcukrzycowym rozwinie się cukrzyca. Warto zaznaczyć, że czynniki ryzyka stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2, na które mamy wpływ to: nadwaga, otyłość, niska aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta. Dlatego zapobieganie zachorowaniu na stan przedcukrzycowy polega między innymi na profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości oraz zdrowym odżywianiu.

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka!
Aby zwiększyć swoją szansę na uniknięcie stanu przedcukrzycowego, a jeśli już on wystąpi – na uniknięcie cukrzycy typu 2 i związanych z nią powikłań sercowo-naczyniowych, warto wykonać prosty test ryzyka stanu przedcukrzycowego i cukrzycy, dostępny na stronie kampanii edukacyjnej www.niebieskipasek.pl. Dlaczego?


„Stan przedcukrzycowy, czyli nieznacznie podwyższony poziom glukozy we krwi, nie daje żadnych objawów klinicznych i dlatego często pozostaje nierozpoznany. Zrobienie prostego testu ryzyka stanu przedcukrzycowego i cukrzycy jest niezwykle istotne, a wczesne rozpoznanie prediabetes daje nam szansę uniknąć rozwoju cukrzycy typu 2 i związanych z nią poważnych powikłań. Zwłaszcza osoby z grupy ryzyka cukrzycy, a więc powyżej 45. roku życia, z nadwagą i otyłością, u których w rodzinie występuje cukrzyca typu 2 lub wcześniej stwierdzono stan przedcukrzycowy, osoby z chorobami układu krążenia, z nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, wykazujące niską aktywność fizyczną, a także kobiety, które przebyły cukrzycę ciążową, urodziły dziecko o masie urodzeniowej powyżej 4000 g oraz kobiety z zespołem policystycznych jajników powinny wykonać test ryzyka i w zależności od wyniku natychmiast podjąć dalsze działania diagnostyczne i terapeutyczne” – podkreśla dr Anna Popławska – Kita.

Test ryzyka stanu przedcukrzycowego i cukrzycy można wykonać samodzielnie, co zajmie tylko 2 minuty. Został opracowany przez prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii i aktualizowany przez dr n. o zdr. Beatę Stepanow, specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, na podstawie zaleceń klinicznych dot. postępowania u chorych z cukrzycą 2021 – Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przy współpracy z firmą Polpharma.

Kampania edukacyjna Niebieski Pasek

Test ryzyka stanu przedcukrzcyowego i cukrzycy to część kampanii edukacyjnej Niebieski Pasek, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem braku wiedzy i świadomości na temat stanu przedcukrzycowego. „Jednym z czynników ryzyka u kobiet, jaki i mężczyzn jest otyłość brzuszna. Warto podkreślić również, że w skali roku ryzyko rozwoju cukrzycy u osoby z podwyższonym poziomem glukozy na czczo wzrasta 5-krotnie, u osoby z nieprawidłową tolerancją glukozy aż 6-krotnie. Jeśli natomiast u osoby występują jednocześnie oba te zaburzenia, ryzyko rozwoju cukrzycy wzrasta aż 12–krotnie! 27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. To doskonała okazja, żeby budować świadomość stanu przedcukrzycowego oraz rozpropagować test ryzyka stanu przedcukrzycowego i cukrzycy, którego dostępność online może pomóc zwrócić uwagę Polakom na konieczność diagnostyki i profilaktyki w tym temacie. Poprzez akcję Niebieski Pasek chcemy zaznaczyć, że stan przedcukrzycowy to ostatni moment, w którym możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz związanych z nią groźnych powikłań” – mówi Marta Gawrylik z firmy Polpharma, koordynator kampanii edukacyjnej.

Pin It on Pinterest

Share This