Rośnie udział osób starszych w strukturze demograficznej. Oznacza to zupełnie inne potrzeby obywateli, związane z opieką i ochroną zdrowia, a także spędzaniem czasu wolnego i utrzymaniem aktywności.

Dziś osób w wieku 60 lat lub starszych jest na świecie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Do 2050 roku 2,1 miliarda ludzi, czyli prawie 22 proc. populacji, będzie miało co najmniej 60 lat. To ogromny potencjał, ale i wyzwanie.

Należy więc zapewnić środowisku seniorów jak najszersze uczestnictwo w życiu społecznym. Dążenie do zwiększania społecznego zaangażowania osób starszych, czasem z niepełnosprawnościami, wymaga tworzenia sprzyjających zmian w otoczeniu każdego polskiego emeryta, rencisty czy osoby z niepełnosprawnościami. Na zagadnienia te należy spoglądać z perspektywy zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej.

Dlatego rok 2020 w działaniach Rzecznika Praw Pacjenta będzie ROKIEM SENIORA. Nasze działania skupią się na przekazywaniu informacji, edukacji, podnoszeniu świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych. Podejmiemy kroki związane z kontynuacją projektu legislacyjnego dotyczącego objęcia działaniem Rzecznika Domów Pomocy Społecznej oraz zwrócimy się do konsultantów w ochronie zdrowia, w zakresie problemów osób starszych, aby wspólnie podjąć działania systemowe. Rzecznik badając sprawy na miejscu przyjrzy się opiece nad pacjentami przebywającymi w zakładach opieki długoterminowej. Priorytetem będzie rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez osoby starsze do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zorganizujemy też konferencję, poświęconą seniorom we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tworzącej się przy Rzeczniku Praw Pacjenta Radzie Organizacji Pacjentów chcielibyśmy powołać podzespół, który podejmie sprawy osób starszych. Pracownicy Biura na bieżąco będą uczestniczyć w spotkaniach, na których poruszana będzie problematyka seniorów.

Rzecznik Praw Pacjenta w 2020 roku planuje przeprowadzić wiele spotkań edukacyjnych na terenie całego kraju skierowanych do środowiska osób starszych, w tym kontynuowanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Będziemy, jak co roku,  uczestniczyć w imprezach plenerowych organizowanych przez seniorów. Wesprzemy seniorów również poprzez możliwość kontaktu za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta pod nr telefonu 800 190 590. Jesteśmy przygotowani na rozmowę na każdy temat, wspólnie definiujemy problem i ustalimy działanie.

W zespole Rzecznika Praw Pacjenta pracują również seniorzy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają pacjentów. Są cenionymi i wartościowymi pracownikami. Możecie Państwo korzystać z ich pomocy na co dzień, m.in. podczas rozmów na infolinii, czy osobistych spotkań. W roku seniora liczę na ich pomoc, rady i wsparcie w definiowaniu potrzeb i problemów tej niezmiernie istotnej grupy pacjentów.

Pragnę Państwa zapewnić, że sprawy osób starszych znajdują się wśród priorytetów działalności Rzecznika i mogą oni liczyć na moją pomoc i wsparcie. Wszystkim polskim seniorom życzę długich lat w zdrowiu, energii, jak najmniej kłopotów i jak najwięcej pogodnych dni.

źródło: https://rpp.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This