Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży kilku serii leku stosowanego w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego – granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej Debridat. Powodem decyzji o wycofaniu jest ryzyko obecności ciała obcego w produkcie.

Z obrotu na terenie całego kraju wycofano poniższe serie leku:

– numer serii: 3863, data ważności: 31.01.2022,

– numer serii: 3874, data ważności: 30.04.2022,

– numer serii: 3875, data ważności: 30.04.2022,

– numer serii: 3876, data ważności: 30.04.2022,

– numer serii: 3827, data ważności: 30.06.2021,

– numer serii: 3828, data ważności: 30.06.2021,

– numer serii: 3829, data ważności: 31.07.2021,

– numer serii: 3844, data ważności: 30.09. 2021.

Podmiotem odpowiedzialnym jest firma Pfizer Europe MA EEIG z siedzibą w Brukseli.

Pin It on Pinterest

Share This