Czy pacjenci z zaawansowanym, przerzutowym rakiem piersi HER2+ dostaną szansę na kolejne linie leczenia i dłuższe życie? Czy najnowsze leki, które znalazły się na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, opublikowanej w lutym br. przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, będą dostępne dla tej grupy chorych? 

Pomimo znaczących postępów w leczeniu raka piersi we wcześniejszych stadiach, nadal wyzwanie stanowi leczenie rozsianego raka piersi, a w szczególności dotyczy to dalszych linii leczenia. Dla tej grupy chorych możliwości kontynuacji leczenia i wydłużenie życia są ograniczone, zwłaszcza u pacjentów z przerzutami. U około 15% – 20% wszystkich chorych na raka piersi występują guzy HER2+. Szacuje się, że w Europie to około 79 560 – 106 200 osób.1, 2 HER 2-dodatni rak piersi jest bardziej agresywny, rośnie i rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż inne nowotwory piersi.3

Dla grupy chorych z zaawansowanym, przerzutowym rakiem piersi HER2+ pojawiła się szansa na dostęp do innowacyjnych terapii. Na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności przygotowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i opublikowanej 25 lutego 2022r. znalazły się bowiem produkty lecznicze, które są odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby zdrowotne pacjentów z HER2+, zaawansowanym, przerzutowym rakiem piersi, u których nastąpiła progresja choroby pomimo stosowania dotychczasowych standardów leczenia. Są to:

  • trastuzumab derukstekan do leczenia HER2-dodatniego raki piersi, nieoperacyjnego lub przerzutowego, w monoterapii dorosłych pacjentów, którzy otrzymali dwa lub więcej schematów leczenia opartych na anty-HER2
  • tukatynib wskazany w Europie do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i kapecytabiną
    w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami, którzy otrzymali co najmniej 2 schematy leczenia skierowanego przeciwko receptorowi HER2 w przeszłości.10

Fundacja „POKONAJ RAKA” od lat wspiera pacjentów z chorobami onkologicznymi, w tym pacjentki z rakiem piersi. Właśnie dlatego zależy nam, aby decydenci pochylili się nad potrzebami ciężko chorych pacjentek z zaawansowanym, przerzutowym rakiem piersi i umożliwili finansowanie  innowacyjnych terapii, które znalazły się na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności w ramach Funduszu Medycznego. – mówi Prezes Fundacji „POKONAJ RAKA” Katarzyna Gulczyńska. Nowe terapie to możliwość leczenia zgodnie z międzynarodowymi standardami,  i realna szansa na wydłużenie życia chorych o kolejne miesiące. – dodaje Prezes Gulczyńska.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi klinicznymi ASCO, terapie ukierunkowane na HER2 mogą być stosowane w leczeniu HER2+ MBC. Czasami te ukierunkowane terapie mogą być stosowane w połączeniu z chemioterapią. W przypadku HER2+ MBC, pacjentów oprócz leków, można również leczyć chirurgicznie i/lub radioterapią.Standardową terapią pierwszego rzutu dla pacjentów z HER2+ MBC jest terapia anty-HER2 oferowana w połączeniu z chemioterapią. Wybór środka do terapii anty-HER2 będzie zależał od dostępności w danym kraju, wcześniej zastosowanej swoistej terapii anty-HER2 i okresu bez nawrotów.9 Chociaż na przestrzeni lat dokonano wielu postępów w leczeniu raka piersi, kobiety żyjące z HER2-dodatnim zaawansowanym rakiem piersi mają obecnie niewiele opcji leczenia, zwłaszcza dotyczy to pacjentów z przerzutami do mózgu. W związku z tym przedłużające życie leki przeciwnowotworowe dla pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami, u których nowotwór postępuje po dwóch liniach leczenia, przyniosłyby znaczące zmiany w  leczeniu tych chorych.        

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem zarówno w Europie, jak i na świecie, 70% zdiagnozowanych osób to osoby w wieku 55+.Zazwyczaj u około 30% pacjentek, u których początkowo zdiagnozowano raka piersi we wczesnym stadium, rozwinie się choroba przerzutowa.3 Przerzuty są odpowiedzialne za ponad 90% zgonów związanych z nowotworami.4 5-letni względny wskaźnik przeżycia chorych z przerzutowym rakiem piersi wynosi 27%.5 Do 50% pacjentów z rakiem piersi z przerzutami HER2+ rozwinie przerzuty do mózgu. Pacjenci ci będą mieli większe prawdopodobieństwo obniżonej jakości życia związanej ze zdrowiem (HR-QoL) w porównaniu z pacjentami bez takich przerzutów.6

Niedawne badanie przeprowadzone wśród kobiet z MBC( metastatic breast cancer, przerzutowy rak piersi) w Europie wykazało, że MBC nie jest powszechnie  zrozumiany przez opinię publiczną, mimo że kobiety z MBC borykają się z wieloma wyzwaniami i obciążeniem emocjonalnym – takimi jak izolacja, niewidzialność i stygmatyzacja. Ponadto nie wszyscy pacjenci mają dostęp do innowacyjnych terapii.7,8

Pin It on Pinterest

Share This