Dawna siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej przejdzie gruntowny remont

Dawna siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Szczecinie zostanie wyremontowana. Podczas ostatniego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zdecydowano o przystąpieniu do planu inwestycyjnego, którego finalnym efektem będzie utworzenie w tym miejscu m.in. Domu Lekarza Seniora, gdzie odbywać się będą spotkania, warsztaty oraz zajęcia dla lekarzy i lekarzy dentystów z całego regionu. Część pomieszczeń będzie używana w celach szkoleniowych.

Dom lekarza-seniora, sale szkoleniowe i pomieszczenia na wynajem

Dawna siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie to jedna z najpiękniejszych willi na szczecińskim Pogodnie. Obiekt nie jest już wykorzystywany w celach biurowo-administracyjnych. Odbywają się tam spotkania środowiska medycznego, przede wszystkim lekarzy seniorów. Od lat koncepcja zagospodarowania obiektu była polem szerokiej dyskusji. Podczas ostatniego Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie podjęto decyzje, że budynek nie zostanie sprzedany, a wyremontowany. OIL przeznaczy własne fundusze na remont, ale będzie się starać o pozyskanie pieniędzy rządowych i samorządowych z programów rewitalizacyjnych.

– To, co jest najważniejsze to ochrona naszego dziedzictwa. Ta siedziba przez lata służyła lekarzom i lekarzom dentystom. Teraz musimy zmienić jej oblicze i dokonać modernizacji, by sprostała ona oczekiwaniom całego środowiska lekarskiego. To musi być obiekt nowoczesny, komfortowy, dostosowany do potrzeb osób starszych, a jednocześnie utrzymujący swój unikatowy charakter – mówi Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Na ostatnim zgromadzeniu lekarzy zdecydowano o zabezpieczeniu finansowania rewitalizacji obiektu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. Co jest w planach?

– Na parterze funkcjonować będzie dzienny dom lekarza seniora, który będzie sprzyjać aktywizacji naszych lekarzy i lekarzy dentystów seniorów. Na pierwszym piętrze zorganizujemy kompleks szkoleniowy. Pozostałe części budynku będą wynajmowane komercyjnie. Budynek będzie służyć naszym członkom, ale jednocześnie chcemy, by był to budynek aktywnie wykorzystywany jako miejsce realizacji aktywności całego środowiska lekarskiego – dodaje Prezes Michał Bulsa.

„Lekarz to człowiek zadaniowy. Przechodząc na emeryturę, często traci sens życia”

Plan remontu dawnej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zjednoczył środowisko lekarskie w Szczecinie. Będzie to obiekt wielofunkcyjny i międzypokoleniowy.

– To interesujący zabytek, który będzie spełniać rolę integracyjną dla całego środowiska lekarskiego. Dla lekarzy dentystów, stomatologów, seniorów i młodych lekarzy. Poza tym chcemy, by było to także miejsce szkoleniowe. Lekarz, który się nie szkoli, to się cofa – mówi prof. Halina Ey-Chmielewska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Budynek będzie więc spełniać funkcję reprezentacyjną, integracyjną oraz socjalną.

Pin It on Pinterest

Share This