MotoLife® (Chinesport, Włochy) stworzono w celu poprawy jakości życia, stanu zdrowia i dobrego samopoczucia psychofizycznego wszystkich osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych i górnych, czy to na tle fizycznym, czy neurologicznym.

Korzyści płynące z terapii ruchowej z użyciem zmotoryzowanego ergometru rowerowego opisano obszernie w wielu publikacjach. Należą do nich: redukcja spastyczności mięśni, odwrócenie zaniku mięśni spowodowanego unieruchomieniem, poprawa krążenia obwodowego, poprawa lub utrzymanie ruchomości stawów i spowolnienie przebiegu postępujących schorzeń neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona itp.

 Oprócz wspomnianych jednostek chorobowych, z rehabilitacji mogą również korzystać pacjenci z wszelkimi chorobami ogólnoustrojowymi upośledzającymi sprawność fizyczną.

W przypadku pacjentów z całkowicie zniesioną zdolnością ruchu kończyn dolnych czy górnych MotoLife® zapewnia pasywną kinezyterapię w postaci cyklicznego pedałowania lub przesuwania ramion z wcześniej ustawioną prędkością.

W pozostałych przypadkach urządzenie wykorzystuje albo ruch wspomagany (pomoc w rozpoczęciu i utrzymaniu ruchu przez użytkownika z ograniczonymi możliwościami motorycznymi), albo kinezyterapię czynną (generowanie regulowanego oporu przy ruchu wykonywanym własnymi siłami użytkownika). Przejście z jednego trybu do drugiego może odbywać się automatycznie – komputer pokładowy kontroluje w czasie rzeczywistym siłę wywieraną na pedały lub na uchwyty ręczne przez użytkownika i odpowiednio dostosowuje poziom wspomagania przez silnik.

https://rehabilitacja.elamed.pl/material[43647]

Pin It on Pinterest

Share This