Agencja Badań Medycznych przeznaczyła ponad 47 mln zł na stworzenie wyspecjalizowanych Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK), które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Konkurs OnkoCWBK skupił się na ośrodkach onkologicznych. 7 rekomendowanych do dofinansowania ośrodków dołączy do już istniejących 16 ośrodków, wyłonionych przez ABM w poprzednich konkursach i działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia dostępu pacjentów do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Nowopowstałe Centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

47 mln na stworzenie siedmiu Onkologicznych CWBK w Polskiej Sieci Badań Klinicznych

W ramach konkursu na tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych do Agencji Badań Medycznych wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę ponad 55 mln zł. Wśród beneficjentów wyłonionych w przedmiotowym konkursie, znalazło się 7 podmiotów:

  1. Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  3. Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
  4. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  5. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  6. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
  7. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Ww. jednostki dysponują znakomitą kadrą naukową, mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki.

Krajowa Sieć Onkologiczna

Konkurs został zaplanowany z uwzględnieniem postanowień Narodowej Strategii Onkologicznej. Dotyczy to szczególnie badań klinicznych wczesnych faz (I oraz II). Jednym z oczekiwanych rezultatów wdrożenia tego obszaru jest powstanie do 2024 r. co najmniej 4 CWBK, a do 2029 r. zwiększenie liczby CWBK do 8. Strategia zakłada, że do 2023 r. Agencja będzie wspierać rozwój CWBK przy wybranych uniwersyteckich ośrodkach akademickich i ośrodkach onkologicznych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

Kompleksowe wsparcie dla polskich ośrodków prowadzących badania kliniczne

Placówki, które otrzymają granty utworzą Onkologiczne CWBK jako centrum usług wspólnych, zapewniające kompleksowe i systemowe  wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Wsparcie to będzie dotyczyć m.in: planowania, zarządzania, rozliczania, czy koordynowania badań, a także podnoszenia kwalifikacji zatrudnionej kadry. Infrastruktura OnkoCWBK będzie zawierać przede wszystkim część pozwalającą na realizację wizyt pacjentów w trybie ambulatoryjnym, strefę relaksu pacjenta, salę telekonferencyjną oraz pokoje do pracy dla przedstawicieli sponsora.

Polska Sieć Badań Klinicznych jednolitość, standaryzacja, usieciowienie

Beneficjenci konkursu, będą należeć do grupy podmiotów działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych utworzonej przez Agencję Badań Medycznych.

Polska Sieć Badań Klinicznych ma na celu zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań,  wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dołączenie nowych siedmiu OnkoCWBK do sieci pozwoli na utworzenie ustandaryzowanych ośrodków, które nie będą ustępowały podobnym strukturom na zachodzie Europy. Staną się one flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie, z troską o bezpieczeństwo uczestników badań. Badania kliniczne w Polsce będą dzięki temu prowadzone w sposób przyjazny zarówno dla sponsora, szpitala, jak i pacjenta.

Pierwsze inwestycje w placówkach, które otrzymały grant ABM w konkursie, planowane są jeszcze w tym roku. Rozpoczęcie działań we wszystkich wybranych do dofinansowania projektach przewidziano na 21.03.2022 r.

Pin It on Pinterest

Share This