Dzięki nowoczesnej medycynie wzrasta długość życia i jego jakość. Wydawałoby się, że to dobra wiadomość. Tymczasem seniorzy borykają się z poważnym problemem, który nie pozwala w pełni cieszyć się życiem.

Badania wskazują, że:

  • aż 3 na 10 Polaków w wieku powyżej 80 lat mówi o odczuwanej samotności,
  • 1 na 10 stwierdza, że czuje się samotnie bardzo często, a nawet zawsze na depresję cierpi,
  • aż 15%-30% osób w wieku powyżej 65 roku życia czuje się samotnie.

Przyczyny samotności

Źródeł poczucia wykluczenia jest bardzo dużo. Większość związana jest ze zmianami, jakie zachodzą w życiu: przejście na emeryturę czy utrata bliskich to często rewolucja i powód poczucia odizolowania. Do odczucia samotności w dużym stopniu przyczyniają się również choroby. Im bardziej wpływają one na samodzielność, tym większe zagrożenie samotnością. Ból, ograniczenia ruchowe, problemy z pamięcią i słuchem mogą zniechęć do spotkań z innymi lub wręcz pozbawiają takiej możliwości. Dzień wypełniony wizytami u specjalistów albo domową rehabilitacją i walką
z dolegliwościami, znacznie różni się od aktywnego trybu życia sprzed choroby.W takiej sytuacji nawet dłuższe wizyty znajomych i członków rodziny niekoniecznie budują w psychice chorego poczucie, że nie jest samotny. Jednocześnie, jeśli senior nie ma w bliskim otoczeniu takich osób, jest jeszcze gorzej. Świadomość własnej choroby i zmian w życiu, może doprowadzić do depresji, która pogłębia poczucie osamotnienia i społecznej izolacji.

Lek na samotność?

Jako że człowiek to istota społeczna, bliskość z innymi ludźmi jest nam niezbędna – zwłaszcza w podeszłym wieku. Depresja u osób starszych jest czynnikiem, który w całym procesie starzenia się organizmu i występujących schorzeń, musi być uwzględniany w terapii. Dlatego tak ważne jest aby organizując opiekę nad seniorem, wziąć pod uwagę również ten aspekt jego samopoczucia. I tutaj wbrew pozorom może się okazać, że profesjonalna opieka może przyczynić się do zmniejszenia poczucia osamotnienia starszej osoby.

Jak zapobiegać samotności seniorów?

Główną przyczyną poczucia samotności jest brak poczucia bycia potrzebnym. Jeżeli widzimy, że nasza najbliższa osoba, nie może odnaleźć się w nowej sytuacji bycia samemu, pomóżmy jej na nowo znaleźć sens życia. Towarzystwo osób, które są w podobnej sytuacji,  wszelkie aktywności pomogą w znalezieniu na nowo zainteresowań. O ile starsza osoba ma możliwość, warto zaproponować jej uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach poza domem. Samotność seniorów w twórczy i pozytywny sposób redukują wszelkie zajęcia edukacyjne i ruchowe. Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz inne organizacje pozarządowe oferują pełen wachlarz zajęć  podczas których seniorzy mogą nawiązać liczne kontakty z osobami w podobnej sytuacji do ich, tym samym wzajemne wspieranie się, wspólne spędzanie czasu wpływa pozytywnie na ich nastrój i samopoczucie. Potrzeba bycia potrzebnym w pewnym wymiarze zostaje zaspokojona. Natomiast gdy stan zdrowia seniora nie pozwala na udział w tego rodzaju zajęciach integrujących, wartym uwagi rozwiązaniem są pobyty dzienne lub całodobowe w ośrodkach typu domy opieki lub domy seniora. Pracuje w nich wykwalifikowany personel umiejący odpowiednio animować wolny czas seniora adekwatnie do jego możliwości fizycznych i psychicznych. Animacja czasu wolnego odbywa się przy jednoczesnym, stałym nadzorze medycznym i opiekuńczym co jest ważnym elementem opieki długoterminowej. Tak zorganizowany czas oraz kontakt z innymi mieszkańcami domu, terapeutami  i pozostałym personelem pozwala na stworzenie namiastki domowej, rodzinnej atmosfery – mówi Paulina Polek, psycholog Medicover Senior.


*Badanie „Sytuacja społeczna osób w wieku 65+” zrealizowane dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich przez ARC Rynek i Opinia.

Pin It on Pinterest

Share This