Prawie co trzeci Polak skorzystał z teleporady podczas trwania epidemii COVID-19. Jednak połowa badanych przyznała jednak, że nie chciałby więcej korzystać ze zdalnego dostępu do leczenia po zakończeniu izolacji społecznej. Co powoduje tak duże zniechęcenie do telemedycyny? Ponad 60% osób, które uznały, że wizyta zdalna nie ma takiego samego charakteru jak zwykła konsultacja wskazało, jako wady: brak możliwości prawidłowego zbadania przez lekarza, trudności z przekazaniem lekarzowi, z czym pacjent ma problem, brak pełnego wywiadu medycznego, jak również problemy z odpowiednim sprzętem i miejscem do przeprowadzenia wizyty telemedycznej. – wynika z raportu Procontent Communication pt. „Zdalne wizyty lekarskie”.

30% Polaków skorzystało ze zdalnej porady lekarskiej w czasie pandemii Covid-19 , np. przez Internet lub telefon. W większości przypadków (ponad 70%) była to wizyta w publicznej służbie zdrowia na NFZ. 16% badanych miało zdalną wizytę w prywatnej służbie zdrowia w ramach abonamentu, natomiast 15% płatną wizytę w prywatnej służbie zdrowia, bez abonamentu.

Zaufanie Polaków do zdalnych porad medycznych podlega wielu wątpliwościom. Dlatego kilkanaście procent Polaków postanowiło radzić sobie na własną rękę poprzez samoleczenie na bazie informacji pozyskanych z sieci (6% wskazań) lub prosząc o poradę w aptece (9%). Tylko nieco ponad 2% pacjentów skorzystało z pomocy SOR. Czy oznacza to, że edukacja pacjentów w zakresie korzystania z nowych metod leczenia jest niewystarczająca?

„Aż 17% badanych stwierdziło, że nie wierzy w porady online. To spora część pacjentów, których należy edukować i przekonywać do skorzystania z porad telemedycznych. Na dzisiaj lepiej z tym zagadnieniem radzą sobie prywatne podmioty medyczne w porównaniu do placówek publicznych.” – mówi Iwona Kubicz, managing director z Procontent Communication.

70% respondentów, którzy korzystali ze zdalnej wizyty uznała, jednak że ma ona taką samą wartość jak zwykła wizyta w gabinecie lekarskim. Dużo częściej tego zdania były osoby korzystające z wizyt w ramach prywatnej służby zdrowia. Jak wynika z badania znacznie więcej pacjentów korzystających z płatnych porad w klinikach i gabinetach prywatnych chciałoby je kontynuować po zakończeniu izolacji.

„Okazało się, że można szybko uzyskać profesjonalną poradę bez wychodzenia z domu. Poradę uzupełnioną analizą wyników badań i popartą wystawieniem takich dokumentów, jak recepta, skierowanie, zaświadczenie czy w zdefiniowanych sytuacjach nawet zwolnienie lekarskie.” – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

„Warto podkreślić wpływ stopnia przygotowania podmiotów leczniczych do przeprowadzenia telekonsultacji na ich ocenę. Niestety, publiczna służba zdrowia nie była jeszcze w ogóle gotowa na prowadzenie zdalnych konsultacji. W odróżnieniu od zwykłej rozmowy telefonicznej, w ramach profesjonalnie zorganizowanej telekonsultacji pacjent może wcześniej przesłać wybranemu lekarzowi, z którym odbędzie konsultację, opis objawów, może uzupełnić wywiad medyczny, załączyć wyniki badań.” – dodaje Hanna Niemierka, Kierownik NZOZ eDoktor24.pl.

Ponad 60% osób, które uznały, że wizyta zdalna nie ma takiego samego charakteru jak zwykła wizyta, wskazało, jako wadę brak możliwości prawidłowego zbadania przez lekarza. Co trzeci z tej grupy badanych wskazał, że miał trudności z przekazaniem lekarzowi, z czym ma problem, a co piąty ankietowany uznał, że lekarz nie przeprowadził pełnego wywiadu. Blisko 13% badanych wskazało, że nie dysponowało odpowiednim sprzętem i miejscem do odbycia wizyty on-line. Trzeba pamiętać, że teleporady pozwalają załatwić podstawowe potrzeby i  są często tylko wstępem do dalszego leczenia.

„Jeżeli obie strony – lekarz i pacjent stwierdzają, że muszą się zobaczyć, wtedy porada telefoniczna jest tylko wstępem do wizyty głównej w gabinecie w placówce medycznej.” – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

„Trzeba brać pod uwagę, że tak naprawdę to jest nowa formuła w powszechnym zastosowaniu. Jeżeli mamy w tej chwili taki wynik, to pokazuje jak ogromne możliwości tkwią w tej formie udzielania świadczeń.” – dodaje Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Podzielone są opinie badanych, co do tego, czy po zakończeniu izolacji domowej będą korzystać ze zdalnej konsultacji z lekarzami. Deklaracje kontynuacji korzystania ze zdalnych porad lekarskich częściej składają pacjenci, którzy skorzystali z wizyt zdalnych, w prywatnych placówkach zdrowia, w ramach abonamentu. Warto jednak zaznaczyć, że implementacja teleporad była szybka i bardzo gwałtowna.

„Stan wywołany epidemią COVID-19 spowodował, że w krótkim czasie ochrona zdrowia zrobiła krok milowy w dziedzinie e-zdrowia.” – podsumowuje Piotr Miluski, project manager w LekSeek Polska.

Pełna treśc raportu – http://www.procontent.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-Procontent_Zdalne_wizyty_lekarskie.pdf

Pin It on Pinterest

Share This