Koreańskie obserwacyjne badanie na blisko 350 tysiącach chorych wykazało, że osoby z rozpoznaniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, które nigdy nie paliły, mają ponad dwuipółkrotnie większe ryzyko rozwoju nowotworu płuca w porównaniu z grupą kontrolną – osobami niepalącymi bez POChP.

Ryzyko to jest większe niż u palaczy tytoniu bez POChP (ryzyko blisko dwukrotne) i mniejsze niż u palaczy z POChP (ryzyko ponad sześciokrotne).

Badacze sugerują, że na podstawie otrzymanych wyników należy rozważyć włączenie niepalących osób z POChP do przesiewowych badań w kierunku raka płuca.

thorax.bmj.com

Pin It on Pinterest

Share This