Otwarcie poradni ma na celu kompleksową opiekę nad pacjentami, u których konieczne było wyłonienie przetoki jelitowej na powłokach brzusznych, czyli stomii.

Poradnia Stomijna będzie funkcjonować w Ośrodku Onkologii i Hematologii Szpitala Kopernika w Łodzi (ul. Paderewskiego 4), w ramach Poradni Chorób Jelita Grubego. Aby się do niej zapisać, nie potrzeba skierowania od lekarza POZ.

Telefon do rejestracji – 42 689 52 00, 42 689 56 23, 42 689 56 24.

W Ośrodku Onkologii i Hematologii w Łodzi funkcjonuje Colorectal Cancer Unit, czyli wielodyscyplinarny zespół specjalistów, zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych jelita grubego. Opieka nad naszymi pacjentami nie kończy się w momencie wypisania ich ze Szpitala, a kontynuowana jest właśnie w Poradni Chorób Jelita Grubego. U części pacjentów konieczne było wyłonienie przetoki jelitowej na powłokach brzusznych. Do tej pory w Łodzi i w woj. łódzkim nie funkcjonowała w pełni profesjonalna, dedykowana osobom dotkniętym takim problemem Poradnia Stomijna. Jest ona niezbędna dla kompleksowego leczenia i opieki nad pacjentami z chorobami jelit.

Nie każda operacja z powodu raka jelita grubego kończy się wyłonieniem stomii. Duży wpływ ma na to zaawansowanie procesu nowotworowego, stąd nasze apele o wczesne zgłaszanie się pacjentów celem diagnostyki. Wcześnie wykryty rak jest w pełni wyleczalny. Wyłonienie stomii to zawsze ostateczność i jeśli tylko istnieje możliwość jej uniknięcia, chirurg zawsze z niej skorzysta.

Należy podkreślić, że ze stomią można żyć. Pacjenci ze stomią wcale nie muszą być wykluczeni z codziennych aktywności. W dzisiejszych czasach sprzęt stomijny jest bardzo nowoczesny i w pełni dopasowany do potrzeb pacjenta. Dlatego niezwykle istotne jest, aby chory został obdarzony fachową pomocą i wsparciem w doborze sprzętu stomijnego, ale również i edukacji stomijnej. Każdy człowiek jest jednostką dynamiczną i z czasem może wymagać zmiany sprzętu, zmiany preparatów do pielęgnacji, czy zwyczajnej konsultacji specjalisty w tej dziedzinie. W Poradni Stomijej przyjmować będzie zarówno lekarz specjalista, jak i wykwalifikowana pielęgniarka stomijna, dzięki czemu pacjent będzie miał udzieloną kompleksową poradę.

Pin It on Pinterest

Share This