Okres, w którym chory wymaga opieki paliatywnej, wielu ludziom kojarzy się jako bardzo smutny. W wielu przypadkach wymagane są specjalistyczne usługi, a także odpowiednie wsparcie psychiczne, którego często nie jesteśmy w stanie zapewnić. Dzięki profesjonalnym ośrodkom nasi najbliżsi mogą przeżyć ten czas godnie.

Zarówno dla samego chorego, jak i dla jego najbliższych ostatni etap choroby (odchodzenie) jest bardzo trudny, nie tylko pod względem psychicznym. Rodzina często nie jest w stanie zorganizować opieki  w odpowiedni sposób. Naprzeciw temu wychodzi opieka paliatywna.Jej zakres to m.in. niezbędne usługi lekarskie, rehabilitacyjne czy czynności pielęgnacyjne. Ze względu na ciężki stan chorych, ich potrzeby powinny być realizowane z niezwykłą wrażliwością i opiekuńczością. Dlatego tak ważny jest dobrze wyszkolony personel, który z odpowiednim podejściem zajmie się naszymi bliskimi.

Dzięki pracy kompetentnych lekarzy, psychologów czy opiekunów odchodzenie staje się mniej bolesne zarówno dla chorych jak i ich najbliższych. Nie tylko ze względu na uśmierzenie bólu fizycznego, ale również traktowanie procesu umierania, jako naturalnego etapu życia – mówi Elżbieta Nasierowska – Bachanek, kierownik Domu Opieki Józefina, specjalistka pielęgniarstwa w opiece paliatywnej.

Domowe hospicjum

Opieka paliatywna kojarzy się z pobytem w odległym od miejsca zamieszkania hospicjum. Tymczasem komfort związany z przebywaniem w domu w sytuacji ciężkiej choroby jest nieoceniony. Dlatego warto rozpatrzeć możliwość skorzystania z opieki domowej, w ramach której można liczyć na pomoc opiekunki, pielęgniarki czy wizyty psychologa i lekarza medycyny paliatywnej. Polega ona m.in. na niezbędnych wizytach lekarskich, pomocy w obowiązkach domowych czy indywidualnej rehabilitacji. W przypadku, gdy chory wymaga całodobowej i intensywnej opieki, dobrym rozwiązaniem może okazać się stacjonarne hospicjum.

Najważniejsze zadanie

Słowo hospicjum często budzi lęk i kojarzy się ostatecznością. Dlatego podjęciu tak trudnej decyzji, powinno towarzyszyć wsparcie psychologów. 

Podopieczni powinni czuć się jak w domu, otoczeni najlepszą troską, a rodzina musi mieć pewność, że najbliżsi mają zapewnioną profesjonalną opiekę. Naszą misją jest sprawienie, aby nikt nie odchodził w bólu i poczuciu samotności. Opieka paliatywna zazwyczaj trwa  krótko, bo dotyczy ostatnich chwil  – nie ma czasu na oswajanie. To trzeba jakoś przeredagować. To zbyt zimne słowo – uważa Elżbieta Nasierowska – Bachanek.

Pin It on Pinterest

Share This