Polacy się starzeją, coraz częściej więc dyskutujemy o tym, jak zorganizować życie seniorom i ich rodzinom. Jak to robią inni? W ramach cyklu Bravecare: „Europejskie inspiracje w opiece senioralnej” prezentujemy najciekawsze praktyki z wybranych państw Europy związane ze wsparciem najstarszej grupy społecznej. Może coś warto zaimplementować na polski rynek, by i naszym seniorom i ich bliskim żyło się coraz bardziej komfortowo?

Tym razem przyjrzymy się, jak wygląda system opieki u naszych zachodnich i południowych sąsiadów. Zarówno w Niemczech, Czechach, jak i na Słowacji wyraźnie widać starania rządu, by zapewnić seniorom godne życie, poszanowanie ich praw i godności, a także wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Oto kilka faktów, które mogą służyć inspiracji:

Emerytury i świadczenie socjalne

U wszystkich naszych sąsiadów na zachodzie i południu seniorzy mają zapewnione prawo do emerytur i świadczeń socjalnych, takich jak dodatki mieszkaniowe, dodatki na lekarstwa czy bezzwrotne dotacje na remont mieszkań. W przypadku braku środków na utrzymanie, seniorzy mogą ubiegać się o pomoc finansową z funduszy socjalnych.

Opieka zdrowotna

W Niemczech, Czechach i na Słowacji istnieje publiczny system opieki zdrowotnej, w ramach którego seniorzy mają dostęp do:

· bezpłatnej opieki lekarskiej

· leków na receptę

· różnych programów prewencyjnych.

· dostęp do specjalistycznej opieki geriatrycznej.

Opieka zdrowotna w Niemczech, Słowacji i Czechach jest na wysokim poziomie, a system opieki jest bardzo dobrze rozwinięty. Wszystkie trzy kraje posiadają publiczne i prywatne placówki medyczne, co umożliwia pacjentom swobodny dobór usług medycznych. Co najważniejsze, ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje wszystkim obywatelom pomoc lekarską, dzięki temu seniorzy czują się bezpiecznie.

Usługi opiekuńcze

Niemieccy, czescy i słowaccy seniorzy mogą korzystać z usług opiekuńczych w domu lub w ośrodkach opiekuńczych, w tym m.in. z pomocy w codziennych czynnościach, takich jak gotowanie, sprzątanie czy zakupy. Zatrudnianie opiekunów domowych jest szczególnie popularne w Niemczech, gdzie często korzysta się ze wsparcia Polaków, którzy chętnie wyjeżdżają do pracy w charakterze opiekunów. W każdym z tych trzech krajów istnieją programy rządowe, które pomagają finansować opiekę dla osób starszych i chorych. Ponadto, prywatne firmy i organizacje oferują usługi opiekuńcze, a wiele z nich jest finansowanych przez system ubezpieczeń zdrowotnych. Profesjonalny opiekun osoby starszej jest w stanie zapewnić seniorowi pomoc we wszelkich czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem, a także towarzystwo, rozmowę i wsparcie emocjonalne.

Rozrywka

W wielu miastach i miasteczkach w Niemczech, Czechach i na Słowacji istnieją programy rekreacyjne i edukacyjne dla seniorów: kursy językowe, zajęcia sportowe czy spotkania klubów seniora. Nasi sąsiedzi chętnie angażują się w działalność wolontariacką i pomoc innym, na przykład w opiekę nad dziećmi lub zwierzętami. Dzięki temu osoby starsze mają większe poczucie bycia potrzebnym, co niesamowicie wpływa na jakość ich życia. Większość seniorów realizuje również swoje pasje, a to umożliwia utrzymanie zdrowia psychofizycznego. Rozwija się także turystyka wellness, wyjazdy do uzdrowisk i kurortów w celu korzystania z nowoczesnych metod odnowy biologicznej.

Transport U naszych sąsiadów seniorzy mają dostęp do zniżek na bilety komunikacji miejskiej i w niektórych przypadkach także do bezpłatnej komunikacji. W Niemczech istnieje wiele organizacji i programów rządowych, które oferują transport dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przykładowo Niemiecki Czerwony Krzyż oferuje transport dla osób, które nie mogą się samodzielnie przemieszczać do lekarza lub do innych miejsc. Ponadto, wiele miast i gmin w Niemczech, Czechach i na Słowacji oferuje specjalne taksówki dla osób starszych, które są tańsze niż komercyjne. W każdym z tych trzech krajów istnieją również organizacje non-profit, takie jak Caritas czy Czerwony Krzyż, które oferują transport dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Pin It on Pinterest

Share This