Opieka nad osobą chorą to bardzo angażujące zadanie, które wymaga wielu wyrzeczeń, a mimo to opiekunowie często są niedoceniani i zapomniani przez społeczeństwo. W celu zwrócenia uwagi na problemy i potrzeby osób, które na co dzień opiekują się swoimi najbliższymi oraz podziękowania im za ich nieocenioną rolę, organizacje pacjentów 12 lutego ogłaszają Ogólnopolskim Dniem Opiekuna.

Rola opiekuna w procesie leczenia jest ogromna. Pomaga on pacjentowi nie tylko przy wykonywaniu codziennych czynności, ale jest także wsparciem emocjonalnym, które ma kluczowy wpływ na motywację pacjenta do walki z chorobą. W podziękowaniu za bliskość, poświęcenie i czuwanie nad tysiącem spraw dnia codziennego organizacje pacjenckie, zainspirowane kampanią „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” oraz realizowaną w jej ramach akcją społeczną „List do opiekuna”, która została powołana w celu podkreślenia wyjątkowej roli opiekunów osób chorych, powołały Ogólnopolski Dzień Opiekuna. Będzie on obchodzony co roku dzień po Światowym Dniu Chorego, ustanowionym w kalendarzu na 11 lutego. Ten termin, czyli 12 lutego, został wybrany w celu pokazania unikatowej relacji łączącej chorych z ich opiekunami.

W stworzenie Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna włączyło się 8 organizacji pacjentów: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej, Fundacja EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja Onkologiczna Alivia oraz Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”.

Opiekun potrzebuje Opiekuna

Ogólnopolski Dzień Opiekuna ma być czasem, w którym społeczeństwo pochyli się nad potrzebami opiekunów osób chorych. To również okazja, by podziękować za ich wysiłek, oddanie i poświęcenie, na które nie każda osoba byłaby gotowa. Jak wynika z badania zrealizowanego w ramach kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, opiekunowie przyznają, że napotykają różne problemy w związku z pełnioną przez nich funkcją i również potrzebują wsparcia. Wśród trudności związanych z opieką nad chorym ponad połowa osób (51%) skarży się na zmęczenie fizyczne, wyczerpanie, a 46% na brak czasu dla siebie. Jak sami opiekunowie przyznają, jedną z największych przeszkód jest poczucie bezradności i samotność1.

Od wielu lat obserwuję opiekunów pacjentów. To osoby silne psychicznie, które niejednokrotnie, gdy chory traci nadzieję, nie poddają się i walczą za niego i o niego. Przy tym są bardzo troskliwe i opiekuńcze, każdą chwilę poświęcają swoim bliskim, często zapominając o swoich potrzebach. Niestety inni również często nie pamiętają o ich istnieniu i ogromnej roli, jaką odrywają w życiu pacjenta. Powołanie Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna ma na celu zwrócenie społecznej uwagi na tą niezwykle ważną grupę osób oraz zrozumienie ich potrzeb. Będzie to również okazja do wyrażenia wdzięczności. Jak pokazują badania, opiekunowie zmagają się nie tylko z chorobą bliskiej osoby, ale także z własnymi problemami, takimi jak osamotnienie czy poczucie wypalenia. Obchody Dnia Opiekuna mogą być naszym wspólnym apelem o zwiększenie działań edukacyjnych oraz realnej pomocy, tak, by najbliższym pacjentów poprawić jakość życia i ułatwić sprawowanie opiekipodkreśla ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Pin It on Pinterest

Share This