Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy (American College of Physicians – ACP) publikuje nowe zalecenia dotyczące profilaktycznej mammografii

ACP jest największą amerykańską specjalistyczną organizacją medyczną. W Annals of Internal Medicine opublikowano jej najnowsze wytyczne dotyczące przesiewowej mammografii. Stworzono je na podstawie analizy zaleceń 7 anglojęzycznych towarzystw (USPSTF, ACS, ACR, American College of Obstetricians and Gynecologists, Canadian Task Force on Preventive Health Care, National Comprehensive Cancer Network i World Health Organization).

Wytyczne te dedykowane są kobietom ze średnim ryzykiem wystąpienia raka piersi, czyli bez mutacji w genach BRCA, zachorowań na raka piersi w rodzinie, ani radioterapii w obszarze klatki piersiowej w przeszłości. Cztery główne punkty wytycznych to:

·         przedyskutowanie z kobietami w wieku 40-49 lat potencjalnych zysków i strat z wczesnego rozpoczęcia mammografii. U większości osób w tym wieku ryzyko przewyższa korzyść

·         kobiety w wieku 50-74 lat powinny wykonywać co 2 lata profilaktyczną mammografię

·         profilaktyczne badania powinno się przerwać z chwilą osiągnięcia przez kobietę 75. roku życia lub w przypadku spodziewanego czasu przeżycia krótszego niż 10 lat

·         badanie kliniczne piersi nie powinno być stosowane jako badanie przesiewowe w żadnej grupie wiekowej

W Polsce NFZ refunduje mammografię jako badanie przesiewowe w odstępach dwuletnich u kobiet w wieku 50-69 lat.

źródło: annals.org

Pin It on Pinterest

Share This