W Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń we współpracy z II Zakładem Radiologii Klinicznej oraz II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM przeprowadzono nowatorską operację, polegającą na całkowicie przezskórnej implantacji nowej generacji stentgraftu do tętniaka łuku aorty.

Operację wykonał zespół w składzie: prof. Zbigniew Gałązka, dr med.  Rafał Maciąg (radiolog), dr Tadeusz Bering (kardioanestezjolog), we współpracy z prof. Mario Lachat – światowej sławy chirurgiem naczyniowym z Uniwersytetu Medycznego w Zurichu.

Ten pionierski zabieg wykonano u 72- letniego chorego, który był wcześniej zdyskwalifikowany przez kardiochirurgów z przeprowadzenia otwartej aneuryzmektomii z powodu bardzo wysokiego ryzyka operacyjnego. Tętniak miał średnicę 8 cm i obejmował odejścia tętnic łuku aorty. Z przezskórnego dostępu udowego założono stentgraft Nexus do aorty wstępującej i pnia ramienno-głowowego w połączeniu z neuroprotekcją oraz szybką stymulacją serca (ang. rapid ventricular pacing). Operację wewnątrznaczyniową poprzedziło wykonanie skrzyżowanego przeszczepu od prawej do lewej tętnicy szyjnej wspólnej i obliteracja odejścia tętnicy podobojczykowej lewej. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, a kontrolna angiotomografia komputerowa wykazała pełne wyłączenie worka tętniaka z układu krążenia i prawidłowy przepływ krwi w tętnicach domózgowych.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń CSK UCK WUM kierowana przez prof. Zbigniewa Gałązkę jest obecnie wiodącym ośrodkiem w Polsce w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków aorty oraz miażdżycowej niedrożności tętnic.

Pin It on Pinterest

Share This