Z powodu epidemii niepokojąco spadła liczba badań przesiewowych i kontrolnych u chorych na nowotwory

Według amerykańskiego raportu IQVIA Institute for Human Data Science (baza danych obejmuje ponad 200 milionów osób) w Stanach Zjednoczonych w pierwszych tygodniach kwietnia zlecono 90% mniej przesiewowej kolonoskopii w porównaniu do średniej z lutego.

Podobne spadki odnotowano w odniesieniu do mammografii (87% mniej zleceń), cytologii (83% mniej), oznaczeń antygenu PSA (60% mniej) i niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej (spadek o 39%).

Według raportu o 20% spadła liczba kontaktów chorych z onkologami, przy czym odsetek ten był zależny od typu nowotworu. Nie odnotowano zmian u chorych na nowotwory agresywne lub zaawansowane.

Liczba wizyt lekarskich chorych na nowotwory skóry i gruczołu krokowego spadła w marcu o 20-50%.

www.iqvia.com

Pin It on Pinterest

Share This