Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego 59 mazowieckich szpitali jest w stanie podwyższonej gotowości na ewentualne przyjęcie pacjentów zakażonych koronawirusem, z tego 14, dla których organem założycielskim jest samorząd Mazowsza. Dziś podczas obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbyła się dyskusja na temat stanu przygotowania mazowieckich placówek m.in. z udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzeja Horbana.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi placówkami i monitorujemy stan przygotowań na wypadek wystąpienia zakażeń koronawirusem. Oczywiście, sytuacja wymaga pełnego zaangażowania wszystkich podmiotów i pełnej współpracy ze stroną rządową, która odpowiada za działania – ­ podkreśla marszałek Adam Struzik.

W dyskusji na temat bieżącej sytuacji w mazowieckich szpitalach brał udział również prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych oraz zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

– Dzięki wsparciu marszałka województwa, który sam jest lekarzem, szpitale marszałkowskie są w bardzo dobrym stanie i są w pełni przygotowane na przyjęcie ew. chorych­ – zaznaczył prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban.

MAZOWIECKIE SZPITALE W GOTOWOŚCI

Wczoraj, 2 marca Zarząd Województwa zapoznał się z informacją w sprawie przygotowania podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego na możliwość wystąpienia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 28 lutego  odbyło się spotkanie Elżbiety Lanc, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego z kierownikami szpitali samorządu województwa, mających w swoich strukturach oddziały zakaźno- obserwacyjne lub SOR.

Z informacji uzyskanych od placówek wynika, że szpitale posiadają opracowaną procedurę postępowania w związku z ewentualnym przyjęciem pacjentów podejrzanych o zakażenie oraz na chwilę obecną posiadają sprzęt i materiały ochronne niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego.

– Niestety, nasze zaniepokojenie budzą braki w hurtowniach, szczególnie pakietów indywidualnej ochrony biologicznej oraz masek z filtrem hepa. Oczekiwanie na dostawy innych materiałów ochronnych wydłuża się. W związku z tym nasze szpitale wystąpiły z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie kombinezonów ochronnych oraz masek ochronnych z filtrem FFP-3 z rezerw strategicznych – zauważa członek zarządu Elżbieta Lanc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, zwróciła się natomiast do Wojewody Mazowieckiego o dodatkowy sprzęt w postaci: ambulansu sanitarnego do transportu pacjentów z podejrzeniem zakażenia, 8 zestawów do transportu pacjenta wysoce zakaźnego oraz 5 urządzeń do dezynfekcji.

SAMORZĄD MAZOWSZA INWESTUJE W DIAGNOSTYKĘ LABORATORYJNĄ

Ze środków Województwa Mazowieckiego został zakupiony termocykler do Pracowni Diagnostyki Molekularnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego (118 tys. zł), który będzie wykorzystywany do bieżącej diagnostyki. Aparat pozwoli na zwiększenie liczby badań związanych z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.

Większość sal w naszym szpitalu ma możliwość wprowadzenia izolacji oddechowej, czyli czegoś co nazywamy podciśnieniem. To system, w którym powietrze z pomieszczenia jest kilka razy w ciągu godziny usuwane, co zmniejsza liczbę wirusów. Poza tym każda separatka ma śluzę, a personel jest zabezpieczony oczywiście w środki ochrony osobistej. Wdrożony jest również system diagnostyczny – zauważa prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych oraz zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Do tej pory na inwestycje prowadzone w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym samorząd Mazowsza przeznaczył w sumie ponad 33 mln zł.

Aktualnie badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 prowadzone są w dwóch laboratoriach w Warszawie (NIZP-PZH i Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie) oraz w jednym w Olsztynie. Z informacji uzyskanych z Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że od 2 marca 2020 r. badania wykonują laboratoria zlokalizowane w Rzeszowie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

ODDZIAŁY ZAKAŹNE W SZPITALACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

W sumie w oddziałach obserwacyjno-zakaźnych podmiotów leczniczych samorządu województwa jest 278 łóżek:

  • w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie – 204 łóżka. Szpital jest w pełni przygotowany  na przyjęcie pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem 2019-nCoV;
  • w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 19 łóżek.
  • w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce 29 łóżek.
  • w Wojewódzkim Szpital Zespolony w Płocku 26 łóżek.

Warto pamiętać, że na terenie województwa mazowieckiego oddziały zakaźne funkcjonują również w: Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Wojskowym Instytucie Medycznym oraz Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Ponadto, Wojewoda Mazowiecki nałożył na podmioty lecznicze w województwie mazowieckim obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od 28 lutego br. Oznacza to, że w przypadku zagrożenia epidemiologicznego szpitale te będą musiały m.in. zwiększyć bazę łóżek zakaźnych, przekształcić oddział w oddział zakaźny oraz zwiększyć obsadę personelu.

Wśród wskazanych przez wojewodę placówek samorządu województwa znalazły się: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z o. o., Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr. Józefa Psarskiego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z o. o., Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ”Stocer” Sp. z o. o., Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie oraz Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ.

Pin It on Pinterest

Share This