Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na warunkowe stosowanie leku Evusheld firmy AstraZeneca w celu zapobiegania chorobie COVID-19.

  • Lek Evusheld (AZD7442) został dopuszczony do stosowania w ramach profilaktyki przedekspozycyjnej (zapobieganie) COVID-19 u dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kg) z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem odporności u osób z chorobami współistniejącymi  lub u osób przyjmujących leki immunosupresyjne i tych które nie mogą  wytworzyć odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciw  COVID-19, a także u  osób, dla których szczepienie przeciw COVID-19 nie jest zalecane.
  • Uważa się, że około 2% światowej populacji może mieć zwiększone ryzyko niewystarczającej odpowiedzi na szczepionki przeciw  COVID-19. Może dotyczyć to osób z nowotworami krwi lub innymi nowotworami leczonymi chemioterapią oraz osób przyjmujących leki po przeszczepieniu narządu lub przyjmujących leki immunosupresyjne na inne schorzenia, w tym stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów.
  • Evusheld jest kombinacją dwóch długo działających przeciwciał monoklonalnych i jest jedyną terapią przeciwciał dopuszczoną w USA do profilaktyki przedekspozycyjnej (zapobiegania) COVID-19 i jedynym przeciwciałem przeciw COVID-19 podawanym w dawce domięśniowej.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-new-long-acting-monoclonal-antibodies-pre-exposure

Pin It on Pinterest

Share This