Zobacz jakie są zalety elektronicznego skierowania oraz jak szybko i prosto można zrealizować e-skierowanie

Korzyści wynikające ze stosowania elektronicznego skierowania:

  •  brak konieczności dostarczania tego skierowania osobiście; wystarczy rozmowa telefoniczna
  • możliwość zdalnej rejestracji, 
  • zredukowanie problemu nieczytelności skierowań, 
  • zwiększone bezpieczeństwo, 
  • eliminacja zgubienia skierowania, 
  • możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie?
1. Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie.
2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego.
3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę.
5. Pacjent zostaje umówiony na wizytę.

Pilotaż e-skierowania

16 października 2018 r. rozpoczął się pilotaż e-skierowania w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie, natomiast 12 grudnia tego samego roku zostało wystawione pierwsze elektroniczne skierowanie. Obecnie mamy wystawionych 30 elektronicznych skierowań.
Pilotaż e-skierowania potrwa do połowy 2019 r. Na obecnym etapie pilotażu 9 placówek może  wystawiać i/lub realizować e-skierowania: 
• Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju,
• Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje),
• Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,  
• NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje),
• Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie,
• SZPZLO Warszawa – Targówek.

Placówki biorące udział w pilotażu są oznaczone logo e-skierowania. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej. Pacjenci już wkrótce będą mogli sprawdzić, gdzie otrzymają oraz zrealizują e-skierowanie pod adresem: mapa.pacjent.gov.pl 

Wykaz świadczeń realizowany w ramach e-skierowań

Od 1 kwietnia br. skierowania w postaci elektronicznej będą wystawiane na:
● ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne –  finansowane ze środków publicznych,
● leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
● badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych,
● badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
● pozytonową tomografię emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.

Elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r. 

Pin It on Pinterest

Share This