REGULAMIN KONKURSU „OPIEKUN SENIORA” 

Organizatorzy i cele
1. Organizatorem konkursu „Opiekun Seniora 2018” jest firma EMR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wydawca portalu www.czasdlaseniora.pl
2. Celem konkursu jest podkreślenie roli opiekuna osób w podeszłym wieku, seniorów; zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę i zawód opiekuna seniorów oraz uhonorowanie najbardziej oddanych i zasłużonych opiekunów i przyjaciół seniorów w Polsce.
3. Patronaty
Patronatem honorowym konkurs objęl i:
• Światowy Instytut Słuchu
• Stowarzyszenie Mali Bracia Ubodzy
• Stowarzyszenie EuropaColon
• Fundacja Zaczyn
• Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
• Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
• Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders
* Polskie Towarzystwo Medycny Paliatywnej
* Krajowa Izba Fizjoterapeutów
* Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
* Portal DomySeniora.pl

Patronatem medialnym konkurs objęli:
• Magazyn „Opiekun”
• Magazyn „Zrozumieć Starość”
• Potral „Portale Medyczne”
• Portal „Kobiety i Medycyna”
* Magazyn Pielęgniarki i Położnej

4. Przebieg konkursu.
4.1Redakcja portalu „Czas Dla Seniora” (www.czasdlaseniora.pl) ogłasza, że w dniach 26.02.2019 r. – 21.04.2019 r. można zgłaszać kandydatury do tytułu „Opiekun Seniora 2018”.
W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz dostępny na stronie: www.opiekunseniora2018.pl
4.2 Zgłoszenia przyjmujemy w trzech kategoriach:
– Opiekun Seniorów – osoba wykonująca zawód opiekuna w sposób niezwykle zaangażowany, ciesząca się sympatią i uznaniem wśród podopiecznych, a także wysoko oceniana przez pracodawców, pobierająca za swoją pracę wynagrodzenie.
– Wolontariusz – osoba opiekująca się seniorami dobrowolnie i bez wynagrodzenia, podejmująca działalność na rzecz innych. Wyróżniająca się empatią i wyjątkowym podejściem do swoich podopiecznych.
– Przyjaciel Seniora – kategoria uwzględniająca pracowników służby zdrowia. To miejsce dla zasłużonego lekarza rodzinnego, pielęgniarki, geriatry, działacza społecznego, którego działanie wpływa na poprawę jakości życia niesamodzielnych seniorów.
4.3 Z nadesłanych kandydatur organizatorzy wyłonią 15 osób (po 5 w każdej kategorii), których profile pojawiają się na stronie www.opiekunseniora2018.pl .
5. O ostatecznym wyniku konkursu decyduje Jury.
Jury konkursu
Do Jury konkursu „Opiekun Seniora 2018” zostały zaproszone następujące osoby:
• Jolanta Kwaśniewska, prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”, współorganizatora konkursu
• prof. Tomasz Kostka, Konsultant Krajowy ds. Geriatrii
• prof. Maria Barcikowska, dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN IMDiK PAN
• prof. Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstokukonsultant woj. podlaskiego ds. geriatrii
• Celina Maciejewska, Rzecznik ds. Seniorów
• Agnieszka Niedziela, przedstawiciel Promedica Care Sp. z o.o., głównego sponsora konkursu
• Monika Wysocka, redaktor naczelna portalu „Czas dla seniora” (wwwczasdlaseniora.pl), organizatora konkursu
Ambasadorem projektu jest Beata Tadla, dziennikarka, prezenterka telewizyjna.

6.Kryteria oceny kandydatów
Przy ocenie zgłoszonych kandydatur brane będą pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, empatia i profesjonalne podejście do wykonywania pracy opiekuna. Dodatkowym atutem będą rekomendacje udzielone kandydatowi. W przypadku kategorii „opiekun seniora” liczyć się będzie staż, doświadczenie zawadowe i miejsca pracy, jednak także w tej kategorii decydująca będzie przede wszystkim opinia kandydata jaką uzyskał podczas dotychczas wykonywanej pracy.
7.Ogłoszenie wyników i nagradzanie kandydatów
7.1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w maju 2019 roku, a następnie upublicznione na stronie: www.opiekunseniora2018.pl oraz na portalu: www.czasdlaseniora.pl .
7.2. W trakcie gali zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez głównego sponsora, firmę Promedica Care Sp. z o.o.
7.3. Relacja z gali finałowej ukaże się na stronie internetowej www.opiekunseniora2018.pl
7.4. Dodatkowo, przewidujemy umieszczenie relacji z gali na portalach: www.czasdlaseniora.pl www.portalemedyczne.pl oraz www.kobietyimedycyna.pl .
8. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Pin It on Pinterest

Share This