Patroni konkursu „Opiekun Seniora 2018”

Patroni 

Światowy Instytut Słuchu
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – wiodący w Polsce państwowy ośrodek badawczy (kategoria A), wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Dyrektorem jest prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. W Centrum dziennie przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Dotychczas wszczepiono ponad 8000 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.
W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.
Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Chce docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest samotność. Wolontariusze Stowarzyszenia to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy małych braci kierują się mottem: „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza podkreśla znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu.

Fundacja EuropaColon Polska

Fundacja EuropaColon Polska należy do europejskiej społeczności działającej w ramach Digestive Cancers Europe (poprzednio EuropaColon). Możliwość korzystania z międzynarodowego know-how, kontaktów z organizacjami pacjentów na całym świecie, daje niepowtarzalną okazję wykorzystania ich wiedzy, projektów i doświadczeń z korzyścią dla polskich pacjentów. Działania Fundacji nakierowane są na obszar dedykowany układowi pokarmowemu, z naciskiem na choroby onkologiczne – rak przełyku, wątroby, trzustki, żołądka, jelita grubego. Fundacja jest członkiem europejskiej organizacji Pancreatic Cancer Europe i ogólnoświatowej koalicji World Pancreatic Cancer Coalition.

Fundacja Zaczyn

Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Jej celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne oraz rzeczniczych. Zespół Fundacji jest realnie międzypokoleniowy, dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć żywą wspólnotę, zaangażowaną w projekty obywatelskie. Najmłodszy członek zespołu ma 25 lat, a najstarszy ponad 80.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Misją Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Instytut prowadzi niezależne badania i analizy oraz realizuje działalność doradczą w obszarze prawnych, ekonomicznych, politycznych i menadżerskich aspektów organizacji ochrony zdrowia. Celem działalności Instytutu jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.
Więcej informacji: www.izwoz.lazarski.pl

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders

Od ponad 25 lat niesiemy pomoc medyczną, psychologiczną i socjalną chorym u kresu ich życia. Zapewniamy również sprzęt medyczny. Wszystko po to, aby nasi Podopieczni mogli przeżyć ten czas godnie, bez cierpień wśród najbliższych. Pomagając choremu, obejmujemy opieką również jego rodzinę. Wspieramy bliskich, pomagając przejść trudną drogę choroby, a także żałoby. Wszystko co robimy, robimy nieodpłatnie i w ramach kontraktu z NFZ.

 

Patroni medialni

Magazyn Opiekun

Wademekum pomocy dla osób niedosłyszących i głuchych w najnowszym numerze „Opiekuna”

W najnowszym wydaniu „Opiekuna” redakcja przedstawia wademekum pomocy dla osób niesłyszących i głuchych, z którego dowiedzieć się będzie można m.in. jakie są pierwsze niepokojące symptomy problemów ze słuchem, kiedy potrzebny jest aparat i w jaki sposób dobrać właściwy typ, co można zaliczyć do czynników pogarszających słuch u osób starszych oraz jak często należy chodzić na badania kontrolne.

Ponadto w magazynie będzie można znaleźć niezbędne informacje, gdzie i jak szukać wiedzy o chorobie Alzheimera, jak być dobrym opiekunem osób cierpiących na choroby demencyjne, dlaczego warto zażywać probiotyki, a także w czym i komu mogą pomóc czworonożni opiekunowie – pies przewodnik i pies asystent.

Magazyn „Zdrozumieć Starość”
Kobiety i Medycyna

To portal dla aktywnych, ciekawych świata, nowoczesnych kobiet, które zajmują się medycyną zawodowo, albo po prostu interesują się nią. To miejsce wymiany doświadczeń, źródło informacji związanych ze zdrowiem i dziedzinami pokrewnymi, ale też z codziennym życiem każdej Kobiety.

Portale Medyczne

Od 2013 roku każdego dnia portal dostarcza dawkę rzetelnych informacji ze świata medycyny. Stworzony przez doświadczonych dziennikarzy, którzy dzielą się swoją wiedzą i pośredniczą w kontaktach z najlepszymi specjalistami. Można tu znaleźć najciekawsze newsy, pogłębione informacje, komentarze ekspertów.

Pin It on Pinterest

Share This