Rozstrzygnięto pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu Opiekun Seniora 2018. Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń i poruszających historii osób zaangażowanych w poprawę jakości życia osób starszych, jury wyłoniło finalistów i laureatów w kategoriach: Profesjonalny Opiekun, Wolontariusz oraz Przyjaciel Seniora. Nagrody wręczono 5 czerwca 2019 roku podczas uroczystej gali w siedzibie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.

Wśród opiekunów seniorów w Polsce jest wiele osób o wielkim sercu: empatycznych, wyrozumiałych i niezwykle oddanych swojej pracy. Sylwetki nagrodzonych stanowią wzór do naśladowania, a także inspirację dla osób podejmujących się opieki nad seniorem, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Rola opiekuna i rosnąca profesjonalizacja tego zawodu wymaga wielkiej etyki pracy. Na przykładzie historii laureatów można stworzyć kodeks honorowy tego zawodu – mówi Marta Parafińska, Dyrektor Operacyjny Promedica24, członek jury konkursu.

Pierwsza edycja Konkursu

Konkurs Opiekun Seniora 2018 to inicjatywa portalu „Czas dla Seniora” oraz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Ambasadorką pierwszej edycji konkursu jest Beata Tadla, a głównym partnerem merytorycznym firma Promedica24, świadcząca w Europie usługi z zakresu opieki nad osobami staszymi i niesamodzielnymi.

Ideą konkursu Opiekun Seniora 2018 jest wyróżnienie i nagrodzenie wszystkich, którzy zarówno w pracy zawodowej, jak i w bezinteresownych działaniach wolontaryjnych wspierają osoby starsze. Wsród laureatów znaleźli się pracownicy Domów Opieki, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Zdrowia oraz Fundacji.

W gronie jury wnikliwie analizowaliśmy wszystkie nadesłane zgłoszenia. Byliśmy pod wrażeniem dokonań każdego uczestnika. Ze wzruszeniem czytaliśmy o tym, jak laureaci na co dzień dbają o seniorów: organizują im atrakcje w czasie wolnym, zawsze cierpliwie wysłuchują, doradzają, pomagają w zakupach, czy towarzyszą na spacerze. To gesty o wielkim znaczeniu. Nagrodzone osoby są niezwykle skromne, nie lubią przeceniać swojej pracy. Zgłoszenia do konkursu często wysyłali nam ich podopieczni lub pracodawcy, dumni z pracowników. Cieszymy się, że powstał konkurs Opiekun Seniora, w którym możemy uhonorować tych wspaniałych, ciepłych i życzliwych opiekunów, wolontariuszy i przyjaciół seniorów – komentuje Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”.

Finałową piętnastkę laureatów wyłoniło eksperckie jury w składzie:

  • Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”
  • prof. Tomasz Kostka, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii
  • prof. Maria Barcikowska, kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN Instytutu Medycyny Doświadczalnej
    i Klinicznej PAN,
  • prof. Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii UM w Białymstoku, konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie geriatrii
  • Celina Maciejewska, Rzecznik ds. seniorów
  • Marta Parafińska, Dyrektor Operacyjny Promedica24
  • Monika Wysocka, Redaktor naczelna portalu „Czas dla Seniora”, współorganizator konkursu

Grono Wspaniałych

Nagrody główne przyznano Karolowi Tetlochowi (Profesjonalny Opiekun Seniora), Bogusławowi Berezowskiemu (Wolontariusz) oraz doktor Marcie Podhoreckiej (Przyjaciel Seniora). Wyróżnienia otrzymała Laura Leśnik, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Emilia Bielak, seniorka aktywnie wspierająca swoje koleżanki.

Opiekun Roku 2018, Karol Tetloch pracuje w Domu Pomocy Społecznej Kombatant, gdzie wspiera osoby przewlekle somatycznie chore, w tym uczestników II wojny światowej. Dyrektor placówki podkreśla, że to opiekun z powołania.

Bogusław Berezowski, wyróżniony Wolontariusz, angażuje się w działania wolontariatu senioralnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Opieki Rezydencja Dąbrówka grupy ORPEA Polska oraz przy Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Opiekuje się dwoma starszymi, schorowanymi osobami, dowozi seniorów na umówione wizyty lekarskie oraz dostarcza im do domu zakupy.

Doktor Marta Podhorecka, nagrodzony Przyjaciel Seniora, swoją pracę naukową poświęca zagadnieniom z zakresu geriatrii. Przyczynia się do edukacji zdrowotnej seniorów, a jest także wykładowczynią na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

To był niezwykły dzień – spotkanie z osobami, które dostrzegają słabszych od siebie i potrafią z troską i empatią pochylić się nad nimi, poświęcić im swój czas, okazać zainteresowanie – to wzruszające doświadczenie. Dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń do konkursu i wybranie spośród nich finałowej piętnastki, a następnie trzech laureatów było dla nas niezwykle trudnym zadaniem. Właściwie każda zgłoszona osoba jest wyjątkowa, bo aby opiekować się seniorem trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. Zdecydowanie za rzadko mówimy o tym jak ciężka, ale i wspaniała to praca. Wymaga wiele wysiłku, często ponad siły, ale też potrafi dać wiele satysfakcji. Chcielibyśmy, aby opiekunowie seniorów zaczęli być zauważani, aby czuli się doceniani, bo robią naprawdę ważne rzeczy. Dlatego już szykujemy się do kolejnej edycji! – zapowiada Monika Wysocka, redaktor naczelna portalu „Czas dla Seniora”, współorganizator konkursu.

Sylwetki nagrodzonych są dostępne pod adresem: www.opiekunseniora2018.pl

Pin It on Pinterest

Share This