Starzejące się społeczeństwo oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali.  Nieustannie musimy zatem polepszać system usług opiekuńczych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Polski Instytut Rozwoju Biznensu organizuje konferencję: Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny wierząc, że wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Kiedy: 28 lutego 2019 r.,

Gdzie: Warszawa,

Wstęp bezpłatny, wymagana rejestracja<<


Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
– systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
– elektroniczna wymiana danych
– e-usługi
– e-zdrowie
– technologie cyfrowe
– rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
– opaski monitorujące funkcje życiowe
– czujniki upadku
– sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce
– dostępność opieki geriatrycznej
– rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
– ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
– formy opieki nad osobami starszymi
– rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
– pomoc społeczna dla seniora
– innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
– rehabilitacja

Grupa docelowa:

  • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
  • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
  • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
  • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Program wydarzenia aktualizowany będzie na bieżąco na stronie konferencji.

Śledź nas na Facebook: Kliknij tu

*Firmy chcące wziąć udział w konferencji proszone są o kontakt.

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Portal „Czas Dla Seniora” objął wydarzenie Patronatem

Pin It on Pinterest

Share This